Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Op-Art (Optik Sanat) Akımının Görsel Algı ve Grafik Tasarım Kavramları Açısından Tanımlanması
(Defining Op-Art (Optic Art) from Visual Perception and Graphic Design Concepts )

Yazar : Engin Uğur    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 231-258


Özet
Aktarılacak mesajı en etkin biçimde kitlelere ulaştırma çabası, tüm sanat dallarında yeni arayışları da beraberinde getirmiştir. 1950’li yıllardan itibaren sanat alanında ortaya çıkan Op-Art akımı, insan beyninin algılama yapısıyla ve optik algılamanın temel alınıp geliştirilmesiyle ilgilenen bir sanat akımıdır. Akıma öncülük eden Vasarely, Yaacov Agam ve Jesus Raphael Soto hareketli sanat ve kinetik sanat örnekleriyle yanılsama yaratmışlardır. Belli teknik ilkeler ve optik kurallara ihtiyaç duyan Op-Art, fiziksel ve psikolojik etkiler yaratarak izleyiciyi etkisi altına almaktadır. Bu sanat akımı içerisinde sanatçılar, yapıtlarını belli geometrik desenlerle bir kurgulama mantığına ve yanılsama yapısına göre oluşturmuşlardır. Op-Art akımında olduğu gibi grafik tasarımda da renk, biçim ve çizgi kullanımıyla üç boyutluluk yanılsaması elde edilerek görsel etkiler oluşturulmaktadır. Hem grafik tasarım hem de Op-Art çalışmalarında ortaya konulan tasarım ürünü veya sanat eseri ile alıcı arasında oluşması istenen ilişki, görsel algının gerçekleşmesini sağlayan süreçlerle ilgilidir. Makalede Op-Art eserlerin, görsel algı ve grafik tasarım kavramları açısından tanımlanarak akademik açıdan anlaşılabilirliğine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Op-Art, görsel algı, görsel yanılsama, grafik tasarım.

Abstract
The effort to convey the message to the masses in the most effective way has brought with it New searches in all branches of art. The Op-Art current emerging in the field of art since 1950 is an art current that deals with the perception structure of the human brain and the development of optical perception. Vasarely, Yaacov Agam and Jesus Raphael Soto, leading the movement, created an illusion with examples of moving art and kinetic art. Op-Art, which requires certain technical principles and optical rules, creates physical and psychological effects and influences the audience. In this movement of art, artists created their works according to the logic of editing and the structure of illusion with certain geometric patterns. As with Op-Art flow, visual effects are created by using color, form and line in graphic design by using three dimensionality illusion. In both graphic design and Op-Art studies, the relationship between the design product or work of art and the buyer is related to the processes that enable the realization of visual perception. The aim of this article is to define Op-Art works in terms of visual perception and graphic design concepts and to contribute to academic understanding.

Keywords
Op-Art, visual perception, visual illusion, graphic design.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri