Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ar-Ge ve Teknoloji Yatırım Oranlarının İnovasyon Performansı İle İlişkisi
(The Relationship R & D and Technology Investment Rates with Innovation Performance )

Yazar : Bülent Yıldız  & Mehmet Aytekin  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 461-480


Özet
Bu çalışmada büyük ölçekli sanayi firmalarının inovasyon performanslarının Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Bu amaçla İstanbul Sanayi Odası’nın 2015 yılında ilan etmiş olduğu Türkiye’nin ilk 1000 sanayi firması evren olarak alınmış ve anket tekniği kullanılarak 203 firmadan elde edilen veriler analiz edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde, Ar-Ge ve teknolojiye daha fazla yatırım yapan firmaların inovasyon (ürün ve proses) performanslarının anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca, bir yılda 4 ve üzeri yeni ürün geliştirmiş olan firmaların inovasyon (ürün ve proses) performanslarının anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ürün inovasyonu, proses inovasyonu, Ar-Ge, teknoloji, yatırım oranları.

Abstract
In this study, it was researched whether the innovation performances of large scale industrial firms showed significant differences according to R & D and technology investments. To this end, Turkey's first 1000 Istanbul Chamber of Industry has announced that in 2015 industrial firms is taken as the universe. Data from 203 companies were analyzed using the questionnaire technique. As a result of the analysis, it has been found that innovation (product and process) performances of firms that invest more in R & D and technology are significantly different. In addition, innovation (product and process) performances of companies that have developed new products over 4 in one year have been found to show significant differences.

Keywords
Product innovation, process innovation, R & D, technology, investment rates.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri