Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hürriyet Gazetesi’nin Kimliği
(Identity of Hürriyet Newspaper )

Yazar : Yusuf Özkır    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 3
Sayfa : 45-70


Özet
Hürriyet Gazetesi’nin kimliği üzerine yapılan tartışmalar belirli kavramları ve ideolojik sayılabilecek yaklaşımları beraberinde getirmektedir. Genellikle göstergelere işaret edilerek vurgulanan kimlik tanımlayıcı yaklaşım biçimleri, büyük ölçüde, dayanaklarını da Sedat Simavi’nin inşa ettiği Hürriyet’in ilk kuruluş yıllarından almaktadır. ‘Hürriyet’in kimliği’ bağlamında yapılan tartışmalara katkı sunmayı hedefleyen bu makale, gazetenin ilk dönemlerine ve kısa tarihine atıflarda bulunarak, ağırlıklı olarak onun kimliği için yapılan değerlendirmelere odaklanmaktadır. Bu yönüyle çalışma, Hürriyet Gazetesi’ni; ideolojik ve siyasi tercihler noktasında laik, yaşam tarzı hedefi ve kültürel eğilimler bakımından Batılılaşmacı ve genel yayın politikası noktasında paradoksal şekilde (duruma göre) bazen ulusalcı bazen de küreselleşmeci veya aynı anda ikisi birden olabilen bir gazete olarak tanımlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Hürriyet Gazetesi, Sedat Simavi, laiklik, kimlik, Batılılaşma.

Abstract
Discussions on the identity of Hürriyet Newspaper brings about certain conceptions and ideological approaches. In general the identifier manners of approach widely bases on founding years of Hürriyet which is founded by Sedat Simavi. This paper which aims to contribute to discussions in the contect of ‘identity of Hürriyet’ mainly focuses on evaluations on its identity, by referring to early period of the journal and its short history. With this aspect the paper identifies Hürriyet Newspaper as that can be secular in ideological and political preferences, westernizationist in the goal of life style and cultural orientation, and sometimes nationalist or sometimes globalist or simetimes from both group.

Keywords
Hurriyet Newspaper, Sedat Simavi, laicism, identity, Westernization.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri