Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Des Mots Visibles aux Messages Invisibles 'Amour' par Maupassant
(Görünen Sözcüklerden Görünmeyen Mesajlara Maupassant’ın 'Amour' Öyküsü )

Yazar : Gülşen Torusdağ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 305-320


Özet
Yazınsal metinler, ilk okunuşta hemen anlaşılamayan, görünün yüzey yapıdan görünmeyen derin yapıya doğru dikkatli bir okuma gerektiren metinlerdir. Yüzey yapı somuttur; sözlü ya da yazılı metnin yüzey düzenlemesidir. Derin yapı, soyut ve örtüktür; metnin anlamsal yorumunu işaret eder. Metnin yüzey yapısındaki motifler etrafında eşdizimlenen sözcüklerden hareketle, yazarın derin yapıya yerleştirdiği mesajlarına ulaşılır. Kısa öykü yazarı, romandaki gibi, her şeyi açıkça yazamaz. Öykünün sınırlı alanına çok şey sığdırmak zorunda olduğu için, örtük ifadeler kullanır, birçok şeyi sezdirir; yazınsal sanatlardan, sözcüklerin yan anlamlarından, sembolik yapılardan, vs. yararlanır. Yazarın metne yerleştirdiği sezdirimlerden okurun kendi dünya bilgisi doğrultusunda yaptığı çıkarımlar metnin daha iyi anlamlandırılması için önemlidir. Çalışmada, Maupassant’ın Amour adlı öyküsü aynı bağlamda eşdizimlenmiş sözcükler açısından çözümlenecek ve derin yapıdaki anlam katmanlarına ulaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Yüzey yapı, derin yapı, eşdizimleme, mesaj, Maupassant, Amour (Aşk).

Abstract
Les textes littéraires sont des textes qui ne peuvent être compris en première lecture. Ils nécessitent une lecture attentive de la structure de surface visible à la structure profonde invisible. La première est concrète; elle est l’organisation superficielle du texte écrit ou verbal et la seconde est abstraite et sous-jacente qui détermine l’interprétation sémantique. On peut arriver des mots colloqués autour des motifs, dans la structure de surface, aux messages que l’auteur veut transmettre à ses lecteurs, dans la structure profonde du texte. L’auteur de nouvelle courte n’écrit pas explicitement toutes les choses comme dans le roman. Comme le champ d’écriture de l’auteur est limité il emploi les expressions implicites et profite des arts littéraires, des connotations des mots, des structures symboliques, etc. Les suggestions placées dans le texte par l’auteur et les inférences du lecteur, selon sa connaissance du monde, sont importantes pour mieux comprendre le texte. Dans ce contexte, la nouvelle de Maupassant, Amour, va être analysé en point de mots colloqués dans le même contexte et va atteindre les couches de sens du texte dans la structure profonde. En même temps on va atteindre la discrimination des mots euphoriques et dysphoriques; va généraliser les caractéristiques de langage de l’auteur.

Keywords
Structure de surface, structure profonde, collocation, message, Maupassant, Amour.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri