Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Din-Siyaset İlişkisi: Halkların Demokratik Partisi (HDP) Örneği
(Relationship between Religion and Politics in Turkey: The Case of The Peoples’ Democratic Party (HDP) )

Yazar : Ramazan Akkır    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 83-112


Özet
Siyaset sahnesine çıkması 1990’lı yıllara rastlayan ve ağırlıklı olarak Kürtlerin sorunlarını, etnik siyaseti ve kimlik problemlerini ön plana çıkaran Kürt siyaseti; ana omurgasını Halkın Emek Partisi (HEP), Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖZDEP), Demokrasi Partisi (DEP), Halkın Demokrasi Partisi (HADEP), Demokratik Halk Partisi (DEHAP), Demokratik Toplum Partisi (DTP), Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) gibi sol tandanslı partiler oluşturmaktadır. Sol söylemi benimseyen ve sosyal demokrat partilerle ittifak eden bu hareket, özellikle nüfusun yoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden oy almaktadır. Bu makalede; Kürt siyasal hareketinin dine, laikliğe, din eğitimine, Diyanet İşleri Başkanlığı’na, İmam Hatip Okullarına, Aleviliğe bakışı partinin resmi yayınlarına, parti sözcülerinin ve eş başkanların konuşmalarına müracaat edilerek analiz edilecektir. HDP’nin din söylemi bütüncül bir perspektifle ortaya koymak için belirlenen metodoloji ise deskriptif yöntem ve kısmen söylem analizidir. Bunın içinde öncelikle Kürt siyasal hareketinin kısa tarihçesi ve ideolojik bagajı verilerek HDP’nin din söylemi, belli parametreler doğrultusunda incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
HDP, Kürt, etnik siyaset, din, laiklik, siyaset.

Abstract
The Kurdish politics which go on political scene coincided with the 1990s and predominantly address Kurdish problems, ethnic politics and identity problem; its main backbone is formed with left-handed parties such as The Peoples’ Labor Party (HEP), Freedom and Democracy Party (ÖZDEP), Democracy Party (DEP), The People’s Democracy Party (HADEP), Democratic Peoples Party (DEHAP), The Democratic Society Party (DTP), the Peace and Democracy Party (BDP) and the People's Democratic Party (HDP). This movement which embraces the left-wing discourse and alliances with social democratic parties takes votes in the eastern and southeastern Anatolia region where the population is especially consist of mostly by the Kurds. In this article, The Kurdish political movement will be analyzed by referring religion, secularism, religious education, the Presidency of Religious Affairs, the Imam Hatip Schools, view to Alevism, party's official publications, party spokespersons and co-chairs' speeches. HDP's methodology for determining religious discourse from a holistic perspective is the descriptive method and partly discourse analysis. Therefore, the short history of the Kurdish political movement and ideological baggage will be given and the discourse of HDP will be examined in line with certain parameters.

Keywords
HDP, Kurdish, ethnic politics, religion, secularism, politics.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri