Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İbn Rüşd'de Siyaset ve Ahlak İlişkisi
(The Relation of Politics and Morals in Averroes )

Yazar : Mirpenç Akşit    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 47-66


Özet
Bugün birçok siyasal yozlaşmanın temelinde erdemlerden bağımsız siyasal pratikler üzerine inşa edilen bir siyasal ahlakın varlığında söz edilebilir. İbn Rüşd’ göre siyasal ahlak / siyasetin ahlakı hegemonik güç sağlar. Bunun aşılması olarak erdemleri kendine referans alan ahlak temeli bir siyasete vurgu yapmaktadır. Siyaset-ahlak ilişkisinde Grek dünyasının siyaset tecrübesini dikkate alan İbn Rüşd İslam dünyasında kurucu siyasetin inşa edilmeye çalışıldığı bir dönemde siyaset ve ahlak ilişkisine daha da önem vermiştir. İslam dünyasının siyasi arenada var olmasının şartı olarak; hayatın her alanında var olması gereken erdemleri referans alan asli arche’ye/metafiziği göstermiştir. İbn Rüşd'ün de ortaya konulan siyaset ve ahlak anlayışı aynı zamanda nesnel bir siyasi kültürün dirilmesinin derin bir bilincini ifade etmektedir.

Anahtar Kelimeler
İbn Rüşd, siyaset, ahlak, siyasal ahlak, erdemler.

Abstract
Today, the basis of much political corruption can be mentioned in the presence of political morality that is built on political practices free from virtues. According to Averroes, the ethics of political morality/politics ethic provide with hegemonic power. İn the sense of overcoming this, he emphasizes on moral –based policy that takes virtues as its own origin of reference. Averroes, who takes Greek experience in the relation of morality- politics into account, gives extra weight to politics and morality relations in the building period of constitutive politics in İslamic world. As a condition of the sustenance of İslamic world in the political arena, he showed original arche/metaphysics that refers to the virtues which should be in every area of the life. The understanding of politics and morality that is manifested in Averroes, also express the consciousness of reviving of objective political culture.

Keywords
Averroes, politics, morality, political morality, virtues.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri