Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Din ve İlim İlişkisi
(Relation of Religion and Science )

Yazar : Şadi Eren    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 1
Sayfa : 01-09


Özet
Din ve ilim, insan hayatının en büyük realitelerindendir. Bu ikisi bazen paralel gitmiş, bazen da birbirinden ayrı kalmışlar, hatta çatışmışlardır. Özelikle Hıristiyanlık, ciddi anlamda din-ilim çatışmalarının yaşandığı bir din olmuştur. Osmanlının son döneminde Hıristiyan Batı dünyasıyla yaşanan yakın ilişkiler ülkemizde de “din-ilim çatışması” konusunu gündeme getirmiştir. Günümüzde de konu çeşitli yönleriyle ele alınmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, “din-ilim çatışması” konusu, özellikle Hıristiyanlık ve İslam Dinleri açısından ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Din, ilim, Hıristiyanlık, İslam, skolastik, dogmatizm, laiklik, felsefe, akıl, aydınlanma.

Abstract
Religion and science are two big realities of human life. Two of them sometimes have gone parallel with each other, sometimes remained separate, even conflicted. Especially Christianity has been a religion in which were seriously lived conflicts of religion to science. In the late period of Ottoman, the affiliations with Christian Western world have brought up to agenda the matter of “conflict of religion to science” in our country. In our time, the matter has gone on to deal with from various aspects. In this paper the matter of conflict of religion to science will deal with particularly in terms of Christianity and Islam.

Keywords
Religion, science, Christianity, Islam, scholastic, dogmatism, secularism, philosophy, reason, enlig

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri