Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Finansal Gelişmişlik ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ve Nedensellik Analizi
(The Relationship between Financial Development and Economic Growth: ARDL Bounds Test Approach and Causality Analysis )

Yazar : Mehmet Vahit Eren  & Ayşe Ergin Ünal  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 527-556


Özet
Bu çalışma, finansal gelişmişlik ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin varlığını test etmekle beraber söz konusu ilişkinin yönünü farklı ekonometrik testlerle belirlemeye çalışmaktadır. Türkiye’de 1999:Q1-2018:Q1 dönemini kapsayan çeyreklik veriler kullanılarak oluşturulan model ARDL sınır testi yaklaşımı ile tahmin edilmiş olup, nedensellik ilişkisi Toda Yamamoto ve Hatemi-J testleri ile sınanmıştır. Bulgular, söz konusu ilişkinin varlığını kabul etmekle beraber yapılan her iki nedensellik testi sonucu da ilişkinin iktisadi büyümeden finansal gelişmişliğe doğru olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler
Finansal gelişmişlik, iktisadi büyüme, ARDL sınır testi, Hatemi-J, Türkiye.

Abstract
This study aims to test the existence and the direction of the relationship between financial development and economic growth with various econometric tests. The model that was created by utilizing quarterly data obtained in Turkey between 1999:Q1–2018:Q1 has been estimated by the ARDL bounds testing approach and the causality relationship has been tested by Toda-Yamamoto and Hatemi-J tests. Although the findings acknowledge the existence of the relationship in question, the results of both causality tests reveal the direction of the relationship to be from economic growth to financial development.

Keywords
Financial development, economic growth, ARDL bounds test approach, Hatemi-J, Türkiye.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri