Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yahudi Geleneğinde On İki Ata: İsrail'in Oğulları
(The Twelve Patriarchs in Jewish Tradition: Israel’s Sons )

Yazar : Aynur Çınar    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 137-172


Özet
Yahudi geleneğinde on iki ata, “İsrail” olarak bilinen ata-peygamber Ya’kûb’un iki karısı (Lea ve Rahel) ve iki cariyesinden (Bilha ve Zilpah) olan on iki oğlunu ifade eder. “İsrailoğulları” terimi ise, Yahudi tarihinde bu on iki atadan türeyen birkaç kabileyi ya da on iki kabilenin tamamını kapsar. Tora’nın Tekvin kitabında on iki atanın doğumu ve anneleri Lea ve Rahel tarafından isimlendirilişleri ayrıntılı olarak işlenir. Bu isimlerin her biri gelecekte gerek ataların gerekse onların soyundan gelecek olan kabilelerin tarihî süreçteki kimliklerine ve faaliyetlerine gönderme yapar. Atalarla ilgili diğer Tora pasajı ise Tekvin’in sonunda yer alan ata-peygamber İsrail’in kehanetlerini ve kutsamalarını içeren pasuklardır. Burada İsrail, ataların şahsiyetlerine ve Yahudi tarihindeki konumlarına ilişkin gizli ve açık ipuçları vermiştir. Her iki anlatım da dikkatle incelenmesi gerekir. Çünkü Yahudi geleneği, bütün ataların kimlikleri ve tarihî süreçteki faaliyetlerinin aynı öneme sahip olmadığına inanır. Bu sebeple Yahudi geleneğinin on iki ata anlatıları bilhassa Yûsuf (Efraim ve Menasse), Yehuda ve Levi kabilelerinin dinî ve siyasi faaliyetlerine dayanır.

Anahtar Kelimeler
Yahudilik, seçilmişlik, ata, Ya’kûb, Yûsuf, İsrail, İsrailoğulları.

Abstract
The twelve patriarchs in Jewish religious tradition mean the twelve sons of patriarch-prophet Jacob who is known as “Israel”, by two wives (Lea and Rachel) and two concubines (Bilhah and Zilpah). The term “children of Israel” involve some tribal or all of twelve tribes which have descended from the twelve patriarchs in Jewish history. In Genesis of Tora, the births and naming of the twelve patriarchs by their mothers Lea and Rachel have been explained, broadly. Each of the names makes a reference to identities and activities of patriarchs and tribes of their seeds in history. Other passages in Torah related the patriarchs are the verses at the end of Genesis in which include the prophecies and blessings of patriarch-prophet Israel. In these verses, Israel has given hidden and obvious clues related to the personalities and positions of the twelve patriarchs in Jewish history. Both narrations must be analyzed, studiously. Because Jewish tradition doesn’t believe that identities of the patriarchs and their activities in history didn’t have the same importance. Therefore, the narratives of the twelve patriarchs in Jewish tradition base on especially religious and political actions of the tribes of Joseph (Ephraim and Menasse), Judah and Levi.

Keywords
Judaism, chosen people, patriarch, Jacob, Joseph, Israel, children of Israel

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri