Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Endüstri 4.0 Devrim mi Devinim mi?
(Is Industry 4.0 Revolution or Motion? )

Yazar : Ayhan Orhan    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 557-576


Özet
İktisat literatüründe endüstri devrimi olarak kabul edilen süreçler, başlangıçları itibari ile iki önemli özellik taşır. Birincisi iktisat biliminin evrim sürecini tamamlaması yani zirveye ulaşması, ikincisi ise dünya tarihinde bir dönüm noktası olmasıdır. 1. Sanayi Devrimi ile başlayan değişim ve dönüşüm uzun yıllara yayılan bir sürecin başlangıcı olmuştur. Bugünlerde 4.0 olarak tartışılan endüstri devrimleri arasındaki en önemli gözlem, devrimler arası zamanın giderek kısalmasıdır. Söz konusu dönüşümü bir ihtiyaç mekanizmasının oluşturduğu düşünüldüğünde, devrim söylemi elbette mantık içermektedir. Ancak endüstriyel değişim süreçleri arasındaki zamanın bu kadar kısalması yani gelişen insanlık tarihinin yeni ihtiyaçlarla karşı karşıya kalması devrim kavramının tartışılmasına olanak vermektedir. Bu durum başka bir bakış açısı ile devrim sürecinin devinim sürecine evirilmesi tartışmasıdır. Devinim süreci, var olan her şeyin sürekli bir değişim içerisinde olmasıdır. Devinim, tıpkı sınırsız ihtiyaçlar gibi sonsuz çeşitte ortaya çıkan bir olgudur. Devinim süreci iktisadi açıdan bakıldığında, her değişimin sınırsız istekleri içerisine alan çelişkileri açıklamaya çalışması olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada endüstriyel dönüşüm süreçlerinin evirilmesi sonucu ortaya çıkan devrimlerle değişim süreçlerini besleyen devinim kavramının karşılaştırmasını içermektedir.

Anahtar Kelimeler
Endüstri, devrim, devinim, işsizlik, sanayi.

Abstract
The process which is accepted as an industrial revolution in economics literature has two important features as the starting point. The first one is the completion of the evolutionary process of economics, so the summit and the second one is the turning point in the history of the world. The alteration and transformation that started with the First Industrial Revolution became the beginning of a process that extended many years. The most important observation among the industrial revolutions discussed today as 4.0 is the progressive abbreviation of the time between revolutions. The revolutionary dissertation, of course, has logic when it is thought that the transformation is a necessity mechanism. But the abbreviation of the time between the industrial change processes allows the argumentation of the idea of revolution so the developing humanity history faces new needs. This is a controversy about the motion of the revolutionary process into a dynamic process from another point of view. The motion process is everything that exists is in constant change. Motion occurs in an infinite variety, just like unlimited needs. The motion process can be described as an attempt to explain the contradictions that take each change into unlimited desires when viewed from an economic viewpoint. In this study, the evolution of industrial transformation processes involves the comparison of the resulting revolution with the concept of motion that feeds change processes.

Keywords
Industry, revolution, motion, unemployment.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri