Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özbekistan'da İslam Felsefesi Çalışmaları
(Islamic Philosophical Studies in Uzbekistan )

Yazar : Vahit Celal    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 67-82


Özet
Türkiye’de son yıllarda İslam Felsefesi ile ilgili yapılan çalışmalarda büyük gelişme yaşanmaktadır. Klasik döneme ait metinlerin tahkik, tercüme ve tahlil edilmesi bunun en güzel örneklerindendir. Batı’da İslam Felsefesi alanında gerçekleştirilen araştırmalar da Türkiye’de yakinen takip edilmektedir. Ancak aynı ilginin Doğu’da yapılan çalışmalar için gösterildiğini söyleyebilmek mümkün değildir. Özellikle SSCB’de İslam Felsefesi alanında yapılan çalışmalar daha az bilinmektedir. Bu makalede hem SSCB döneminde hem de Bağımsızlık sonrasında Özbekistan’da İslam Felsefesi alanında gerçekleştirilen bazı çalışmaların tanıtılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Özbekistan, felsefe, SSCB, İslam felsefesi, Doğu.

Abstract
Turkey has experienced great development in recent years in studies related to Islamic Philosophy. The validation, translation and analysis of texts belonging to the classical period are among the best examples of this development process. The research conducted in the field of Islamic philosophy in the West is also followed closely in Turkey. However, it is not possible to say that the same interest exists for studies from the East. Studies carried out in the field of Islamic Philosophy, especially in the USSR, are less well known. This article aims to introduce some of the works carried out in the field of Islamic Philosophy in Uzbekistan both during the period of the USSR and period following independence.

Keywords
Uzbekistan, philosophy, USSR, Islamic philosophy, East.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri