Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Dış Ticaret ve Ekonomik Büyümenin Çevresel Kalite Üzerine Etkisinin Analizi
(Analysis of Effectiveness on Foreign Trade and Economic Growth on Environmental Quality in Turkey )

Yazar : Dilek Şahin  & Savaş Durmuş  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 695-716


Özet
Bu çalışmada Türkiye’de CO2 emisyonu, ekonomik büyüme ve dış ticaret arasındaki ilişki 1982-2014 dönemi için analiz edilmiştir. Çalışmada bir kırılmaya izin veren Zivot-Andrews yapısal kırılmalı birim kök testi uygulanmıştır. Birim kök testleri sonucunda serilerin seviye değerlerinde birim kök içerdiği tespit edilmiş, birinci farkları alındığında durağan hale geldikleri gözlemlenmiştir. Değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığı Gregory-Hansen yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ile araştırılmıştır. Gregory-Hansen eşbütünleşme testi sonuçlarına göre; CO2 emisyonu, ekonomik büyüme ve dış ticaret arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisi olduğu görülmüştür. Eşbütünleşme ilişkisi bulunan değişkenler arasında uzun dönemli ilişkilerin analizi yapısal kırılmaların kukla değişken olarak analize dâhil edilebildiği FMOLS eşbütünleşme tahmincisi ile analiz edilmiştir. Türkiye’nin ekonomik büyüme ve dış ticaretinde %1’lik artış CO2 emisyonunu sırasıyla %0.575 ve %0.079 oranında artırmaktadır. Bulgular, ekonomideki bu gelişmelere paralel olarak çevresel kalitenin olumsuz yönde etkilendiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Dış ticaret, ekonomik büyüme, çevresel kalite, Türkiye.

Abstract
In this study, the relationship between CO2 emissions, economic growth and foreign trade has been analyzed for the period 1982-2014 in Turkey. In the study, the Zivot-Andrews structural fracture unit root test, which allowed a break, was applied. As a result of the unit root tests, it was observed that the units had unit roots in the level values and they became stationary when the first differences were taken. Whether or not there is a long-term relationship between the variables was investigated by the Gregory-Hansen structural fracture cointegration test. According to the Gregory-Hansen cointegration test results, it is seen that there is a long-lasting coexistence relationship between CO2 emissions, economic growth and foreign trade. Analysis of long-term relationships among variables with cointegration relation was analyzed by the FMOLS cointegration estimator where structural breaks can be included as dummy variables. Turkey's economic growth and foreign trade 1% increase it increases CO2 emissions 0.575% and 0.079% ratio. Findings show that environmental quality is affected negatively in parallel with these developments in the economy.

Keywords
Foreign Trade, Economic Growth, Environmental Quality, Turkey.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri