Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Maraş El Sanatlarının Gerilemesine ve Yok Olmasına Etki Eden Faktörler: 19. Yüzyıl ile 20. Yüzyılın İlk Çeyreği
(Factors Affecting the Decline and Extinction of Maraş Handcrafts: 19th Century with the First Guarter of the 20th Century )

Yazar : Cavit Polat    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 259-272


Özet
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Maraş coğrafi, tarihi ve el sanatları ile zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Maraş’ta Külekçilik, saraçlık, oymacılık, dokumacılık, bakırcılık, keçecilik zengin el sanatlarının örnekleridir. Bakırcılık ve kuyumculuk gibi bazı el sanatları günümüzde faaliyetlerini sürdürse de, diğer el sanatları yok olmaya yüz tutmuştur. Bu anlamda son zamanlarda yapılan literatür ve alan çalışmalarında kültürel mirasın sürdürülebilirliğine dair çalışma yapılmadığı tespit edilmiştir. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yaşanan siyasi krizler, bölgesel olaylar, aşiretlerin iskânı ve loncaların durumu Maraş’ta el sanatlarının gerilemesinde ve yok olmasında önemli rol oynamıştır.

Anahtar Kelimeler
Maraş, el sanatları, Ermeniler, aşiretler, I. Dünya Savaşı.

Abstract
Maraş province where is home to many civilizations has a geographical, historical and cultural heritage with its handicraft. Külekçilik, leather craft, keçecilik, weaving, copper working are examples of rich handicrafts. Copper work and jewelry are performed at least in the present day but other handicrafts are extinction. Recently, no study has been conducted on the sustainability of cultural heritage in literatüre. Happened political crises, regional events, the establishment of tribes and the attitude of the guild in the recent periods of Ottoman Empire play important role in the decline and extinction of Maraş handicrafts. Therefore, the aim of this study, it is an investigation of social, political and economic factors which cause the extinction at the handicrafts which constitute the cultural heritage of Maraş.

Keywords
Maraş, handicrafts, Armenians, tribes, World War I.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri