Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Rus Tarihçilerin Eserlerinde Osmanlı Son Dönemi Siyasi Antlaşmalar (1878- 1914)
(Political Treaties of the Ottoman Final Stage in the Works of Russian Historians (1878-1914) )

Yazar : Ahmet Edi  & Zarifa Nezirli  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 211-235


Özet
XIX. yy’ın ikinci yarısında, özellikle 1878’den itibaren dünya yeni bir emperyalizm çağına girmiştir. XX. yy başlarında ise, paylaşım konusunda sona gelinmiş, yeni sömürge bulma imkânı kalmamıştır. Buna karşılık Osmanlı İmparatorluğu, yüzyıl başlarında bile çok geniş bir alanda egemenliğini sürdürmektedir. Avrupa’ya yakınlığı ve dünya ticaret yolları üzerindeki stratejik konumu nedeniyle Büyük Güçlerin çekim alanı içerisindedir. Osmanlı savunma hatlarını kıran Rus ordularının önü açılmış, dirençle karşılaşmadan İstanbul'un eşiğine “Yeşil Köye” kadar ilerleyerek Osmanlı Devleti'nin varlığını tehdit etmiş ve bunun sonucunda Osmanlı Devleti, Ayastefanos (San-Stefano) antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır. Bu tarihi olayların daha genişi Rus kaynaklarında bazen çelişkili, bazen yanlış bilgilere dayalı, bazen de tarafsız verilmiştir. Bu kaynaklardaki bilgiler onların incelenmesine özen gösterilmiştir. En çok araştırılan konu da Rus tarihçilerinin yazılarında Osmanlı’dır ve o dönem bir de başka bakış açısından görmeye çalışılmıştır. Çalışma nitel bir çerçevede doküman analizi yöntemi kullanılarak; coğrafyadaki farklı ülkelerin tarihçilerinin gözünden Osmanlı son dönemi siyasi antlaşmalar incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tarih, Rus tarihçiler, siyasi antlaşmalar, Osmanlı, Rusya.

Abstract
In the second half of the 19th century, especially from 1878, the world entered a new era of imperialism. At the beginning of the 20th century, the issue of sharing came to an end, there was no possibility of finding a new colony. On the other hand, the Ottoman Empire dominated a very wide area even at the beginning of the century, and due to its proximity to Europe and its strategic position on world trade routes, it was withdrawn by the Great Powers. The path of the Russian armies that broke the Ottoman defense lines was opened, without any resistance, they marched to "Yeşil Köy", the brink of Istanbul, and threatened the existence of the Ottoman Empire, as a result, the Ottoman Empire had to sign the treaty of Ayastefanos (Saint-Stefano). These historical events are sometimes contradictory, sometimes based on false information, and sometimes neutral in Russian sources. The information in these sources has made them to be carefully studied. The source that we study the most is the writings of the Russian historians related to the Ottomans and therefore, the period of the Ottoman Empire will be examined from another point of view. In this study, it is tried to examine the political treaties in the last period of Ottoman by means of the document analysis method in a qualitative framework.

Keywords
History, Russian historians, political treaties, Ottoman, Russia.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri