Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kur'ân’ı Anlamada Cahiliyenin Kitap İnancını Bilmenin Önemi
(The Importance of Knowing Jahiliyyah’s Belief in Books in Understanding the Qur'an )

Yazar : Zeki Tan    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 113-136


Özet
Vahyin ilk nazil olduğu toplumdaki insanların kitap tasavvurları bilindiğinde ayetlerin anlam dünyası daha da netleşir. Kur’ân, indiği toplumun kitap anlayışında yeni değişimler geçekleştirerek bunu sosyal hayata taşıdı. Çünkü bir toplumun zihniyetinde değişim gerçekleştirmeden diğer kurumlarında değişimi sağlamak zordur. Kur’ân öncesi Mekke toplumu kitap bilgisinden habersiz bir toplum değildi. Diğer inanç guruplarında bulunan kitabın kendilerinde de olmasını arzuluyorlar. Bunu vahiyden istifade etmekten ziyade kendilerini diğer inanç guruplarından farklı şekilde konumlandırmak için istemektedirler. Mekke müşriklerin kitap inançları sadece tarihte kalmış bir anlayış değildir. Zaman zaman nüksedebilir. Nükseden bu anlayışın ıslahı, ilk zemin ve zamanın bilinmesine bağlıdır. İlk neslin tavrından ve o zeminden metni kopararak anlamaya çalışmak eksik kalır. Kitap kavramı Kur’ân öncesi toplum tarafından biliniyordu. Fakat Kur’ân kitap kavramını “Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla peygamberlerine gönderdiği ilahi vahiy” olarak ortaya koyar.

Anahtar Kelimeler
Din, Kur'ân, Mekke toplumu, cahiliye, kitap inancı.

Abstract
The meaning world of the verses becomes more evident when the book conception of the people in the societies where the inspiration is first mentioned are known. The Qur'an brought new changes in the book understanding of the indigenous society and carried it in social life. Because it is difficult to change in other institutions without changing the mentality of a community. Pre-Qur'anic Macca society was not a society unaware of the knowledge of books. They also desire to be in themselves the book in other faith groups. They want this to locate themselves differently from other belief groups, rather than to rely on revelation. The book beliefs of the Meccanian polytheists are not only an idea of the past. It may recur from time to time. The rehabilitation of this understanding depends on the knowledge of the first ground and time. It is incomplete to try to understand the attitude of the first generation and of that ground by tearing off the text. The concept of the book was known by pre-Quranic society. But the Quran reveals the concept of the book as “the divine revelation that God sent to His prophets through Gabriel”.

Keywords
Religion, Qur'an, Macca society, jahiliyyah, the book belief.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri