Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Burdur İl Halk Kütüphanesinde Bulunan Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi Cilt Örnekleri
(Cover Samples of Turkey Seljuks and Principalities Period in the Burdur Provincial Public Library )

Yazar : Mustafa Yıldırım  & Ayşe Serpil Odabaşı  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 283-303


Özet
Bu çalışmanın konusunu Burdur İl Halk Kütüphanesine ait Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi özelliklerini taşıyan yazma eserlerin cilt kapaklarına ait örnekler oluşturmaktadır. Seçilen örnekler ise Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinin arşivinde mevcuttur. Burdur bugünkü yerleşim yerine taşınmadan önce birkaç kez yer değiştirmiştir. Pisidya Bölgesi diye anılan bu bölge günümüzde Göller Yöresi diye anılmaktadır. Şehrin yakınlarında yapılan kazılarda bu bölgede yerleşimin çok eski çağlardan beri devam ettiği sonucuna varılmıştır. Malazgirt Savaşından sonra Türkmen akınları bu bölgede de başlamış, XIV. yüzyıl başlarında bölge Hamidoğulları Beyliğinin idaresine geçmiştir. XIX. Yüzyılda Konya vilayetine bağlanmıştır, 1305 tarihli Konya Salnâmesinde Burdur da 34 debbağhane bulunduğu belirtilmektedir. Burdur İl Halk Kütüphanesinde Türkçe, Arapça, Farsça yazılmış 2312 adet yazma eser bulunmaktayken 1975 yılında sel baskını sonucu 679 adet eser tahrip olmuş, onarım yapılmak üzere İstanbul Süleymaniye Kütüphanesine gönderilmiştir. Burdur da bulunan 1687 adet yazma eser de Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesine devredilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Burdur, Anadolu Selçukluları, Beylikler, cilt kapağı, Debbağhane.

Abstract
The subject of this study is to represent samples of manuscripts hardcovers from the age of Anatolian Seljuks and Principalities Period in the Burdur Provincial Public Library. The chosen examples are in the archives of the Regional Library of Manuscripts in Konya. Burdur has changed places multiple times before moving to its current location. Today, the region called as Pisidia Region is known as Lakes Region (Göller Yöresi). Excavations around the city have led to the conclusion that there have been settlements in this area for many ages. After the Malazgirt War, Turkmens have taken this region as a starting point for their invasions. At the beginning of the XIVth century, Hamidoğulları Beyliği has taken control of the region. In the XIXth century, it was administered by the Konya province. In the Konya Salnâmesi, written in 1305, it is mentioned that there were 34 tanneries (debbağhane) in Burdur. Even though there were 2312 manuscripts in the Burdur Provincial Public Library of in Turkish, Arabic and Persian, 679 manuscripts were damaged by a flood in 1975 and sent to the Suleymaniye Library in İstanbul to be repaired.The other 1687 manuscripts in Burdur were delivered to the Regional Library of Manuscripts in Konya.

Keywords
Burdur, Anatolian Seljuks, Principalities, hardcover, tannery.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri