Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanına İlişkin Algıları
(Perceptions of Prospective Teachers toward Scientists )

Yazar : Hatice Özenoğlu  & Duriye Esra Angın  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 255-276


Özet
Bu araştırmada, fen bilgisi ve okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının bilim insanı algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji yaklaşımının kullanıldığı araştırmada çalışma grubu, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi (57) ve Okul Öncesi (54) Eğitimi Anabilim Dallarında öğrenim gören toplam 111 öğretmen adayından oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının bilim insanına ilişkin algılarını belirleyebilmek amacıyla Bir Bilim İnsanı Çiz Testi (DAST / Draw A Scientist Test) kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, fen bilgisi eğitimi öğretmen adaylarının bilim insanını, marjinal görünümlü, dağınık, önlük giyen, deney ve icat yapan, problemlere çözüm üreten, çalışma ortamı olarak laboratuvarı ve laboratuvardaki malzemeleri kullanan bireyler olarak algıladıkları; okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının ise klasik görünümlü, düzenli, evrensel ve çok yönlü düşünen, çalışma ortamı olarak kütüphane ve çalışma odasını kullanan bireyler olarak algıladıkları belirlenmiştir. Ayrıca her iki öğretmen adayı grubunun, bilim insanını erkek, gözlüklü ve çalışma ortamı olarak doğayı kullanan bireyler olarak algıladıkları bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Bilim insanı algısı, fen bilgisi eğitimi, okul öncesi eğitimi, öğretmen adayları.

Abstract
The aim of the present study is to find out the differences by identifying the perceptions of prospective teachers at science teaching and social studies teaching programs toward scientists. The study group of the research constitutes a total of 111 prospective teachers. As the data collection tool of the research, Draw A Scientist Test was employed. The results of the study indicate that student teachers have focused on 6 different themes in their drawings. The findings of the study reveal that while prospective science teachers perceive scientists as individuals who are in a marginal appearance, messy, wear aprons, do experiments, invent something, find solutions for the problems, use the laboratory and the laboratory equipment; prospective social studies teachers view scientists like those who are in a classic appearance, tidy, think in a global and multi-perspective way, use the library and the office as the working environment.

Keywords
Perception of science, science education, preschool education, prospective teachers.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri