Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bektaşi Mezar Taşları Üzerine Bir İnceleme: Şemsi Baba Tekkesi Örneği
(An Examination of Bektashi Gravestones: The Case of Şemsi Baba Lodge )

Yazar : Hazal Ceylan Öztürker    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4
Sayfa : 155-193


Özet
Sanat Tarihi içerisinde oldukça önemli bir yer teşkil eden Bektaşi mezar taşları, diğer tarikat mezar taşlarına göre farklı stil ve içeriği ile dikkat çekicidir. İnceleme konumuz olan İzmir Şemsi Baba Tekkesi Haziresinde bulunan mezar taşları, Bektaşiliğin inanç, kültürel sistemi, kıyafetleri, kıyafetlerindeki bir takım sembollerinde mezar taşlarına yansıttığı örneklerdir. Tarikat mezar taşları grubu içerisine giren Bektaşi Mezar taşlarındaki dekoratif bezeme, tarikat öğretisi ve yaşam tarzı ile ilgili sembolik anlamlar yüklüdür. Bunların yanı sıra Mezar taşlarında rastladığımız Barok döneminin etkisini yansıtan “C” ve “S” kıvrımı yapan bitkisel bezeme ve Batılılaşma dönemi ile tasvir sanatında sıkça gördüğümüz akant yaprakları, natürmort tasvirleri mezar taşlarının belli bir estetik zevkle yapıldığını ve devrin modasından etkilendiğini gözler önüne sermektedir.
naltrexone works by naltrexone alcoholism medication naltrexone challenge test


Anahtar Kelimeler
Bektaşi kültürü, mezar taşları, tasavvuf ve sanat ilişkisi, sembolik anlamlar.

Abstract
Having a very important lace in art history, Bektashi gravestones are remarkable compared to the other sect gravestones with their different styles and contents. The gravestones found in our research subject, İzmir Şemsi Baba Tekke Haziresi, are the examples reflecting Bektashi beliefs, cultural system, clothes and symbols on their clothes to gravestones. Decorative adornments on Bektaşi gravestones, which are among sect gravestones group have symbolic meanings related to sect teachings and lifestyles. Floral decoration making “C” and “S” curve reflecting Baroque period effect and acanthus leaves seen in description art in Westernization period and still life depictions is showing that the gravestones are made with an aesthetic pleasure and they were influenced from the fashion of the era.

Keywords
Bektashi culture, gravestones, the relation of sufism and art, symbolic meanings.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri