Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Noktalama İşaretlerini Doğru Kullanma Durumlarının İncelenmesi
(Examination of the Correct Use of Punctuation Marks for Fifth Grade Students in Secondary Schools )

Yazar : Özgür Babayiğit    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 355-376


Özet
Bu araştırmanın amacı, ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin noktalama işaretlerini doğru kullanma durumlarının incelenmesidir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama (survey) türündedir. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Yozgat il merkezindeki ortaokulların beşinci sınıfında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemin seçiminde basit seçkisiz küme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Küme örnekleme yöntemiyle Yozgat il merkezindeki beş ortaokul tespit edilmiştir. Bu beş ortaokulda öğrenim gören toplam 309 öğrenci örneklemi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı “Noktalama İşaretleri Tespit Formu” kullanılmıştır. Veriler 2018 yılı ekim ayında toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde SPSS 21 programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin noktalama işaretlerini doğru kullanma oranı %54,6 olarak tespit edilmiştir. Ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin nokta işaretini doğru kullanım oranı %83, virgül işaretinin doğru kullanım oranı %74, kesme işaretinin doğru kullanım oranı %62; tırnak işaretini doğru kullanma oranı %4, noktalı virgül işaretinin doğru kullanım oranı ise %3, üç noktayı doğru kullanma oranı %0’dır.

Anahtar Kelimeler
Ortaokul, beşinci sınıf, öğrenci, noktalama işareti, doğru kullanma.

Abstract
The aim of this research is to examine the use of punctuation marks in the fifth grade of middle school students. The research is of the survey type of quantitative research methods. The population of the study consists of the fifth-grade students in the middle school in the city center of Yozgat in the academic year 2018-2019. A simple random cluster sampling method was used in the selection of the sample. Five secondary schools in Yozgat city center were identified by cluster sampling method. A total of 309 students studying in these five secondary schools form the sample. Data collection tool “Punctuation Marks Detection Form” was used. Data were collected in October 2018. SPSS 21 program was used to analyze the collected data. As a result of the research, the correct use of punctuation marks was determined as 54.6%. The correct use rate of the fifth grade students at point mark is 83%, the correct use of commas is 74%, the correct use of the slash is 62%, the correct rate of using the quotation marks is 4%, the correct use of the semicolon is 3%, and the correct use of the three points is 0%.

Keywords
Secondary school, fifth grade, student, punctuation, correct use.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri