Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


An Examination of Correlation between Cultural Intelligence Level and Aggression
(Kültürel Zeka Seviyesi ve Saldırganlık Arasındaki Korelasyonun İncelenmesi )

Yazar : Aysun Doğutaş    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 277-296


Özet
Bu çalışma, Türkiye’deki bir üniversitede okuyan öğretmen adaylarının kültürel zeka ve saldırganlık seviyeleri arasında ilişki olup olmadığını belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmanın örneklemini mezun ve 2016-2017 akademik yılında pedagojik formasyon programına devam eden 214 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubunun 146 (%71,9)sı kadın ve 57 (%28,1) si erkektir. Kültürel Zeka Ölçeği (CIS) ve Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği (BPAS) birlikte uygulanmıştır. Frekans sonuçları, Türk öğretmen adaylarının kültürel zeka seviyesinin davranış alt boyutunun en yüksek olduğu aynı zamanda üstbiliş altboyutunun ise en düşük olduğunu göstermiştir. Spearman’ın korelasyon sonuçlarına göre toplam kültürel zeka seviyesi ile toplam saldırganlık seviyesi arasında beklenen bir sonuç olarak anlamlı bir ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler
Kültürel zeka, saldırganlık, saldırganlık seviyesi, öğretmen adayları, pedagoji.

Abstract
This study aimed to determine if there is any correlation between cultural intelligence and aggression levels of teacher candidates studying at a university in Turkey. Participants of the study were 214 teacher candidates graduated and enrolled pedagogical formation classes on 2016-2017 academic years. 146 (%71,9) were women and 57 (% 28,1) were men of the study group. Both the Cultural Intelligence Scale (CQS) and the Buss-Perry Aggression Scale (BPAS) were applied together. Results of frequencies showed that motivation subdimension of cultural intelligence is the highest on Turkish teacher candidates, while metacognitive subdimension is the lowest. According to the Spearman’s correlation results, there is a significant association between the total intelligence level and total aggression level which was an expected result.

Keywords
Cultural intelligence, aggression, aggression level, teacher candidates, pedagogy.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri