Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Rıza Tezkiresi’nde Edebi Eleştiri Terimleri
(The Terms of Literary Criticism in Rıza Tezkirah )

Yazar : Maşallah Kızıltaş    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 57-75


Özet
Klasik İslam edebiyatlarında ünlü olmuş kişilerin -özellikle şairler- biyografilerini ve sanatçı kişiliklerini anlatıp çalışmalarından örnekler veren eserlere tezkire denir. Tezkirelerden şairlerin edebi şahsiyetleri ile ilgili birçok bilgi elde edilmektedir. Bu çalışmada Rıza Tezkiresi’nde şairlerin edebî kişiliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan ifadeler incelenmiştir. Bu ifadeler 30 madde halinde sıralanmış ve gerekli açıklamalar yapılmıştır. Rıza Efendi, 269 şair hakkında kısa bilgiler verir. Şairler ile ilgili kısa bilgiler verse de hemen hemen bütün şairler ile ilgili kendine has bir üslup kullanarak edebî değerlendirme yapmıştır. Bu değerlendirmelerin bazıları oldukça dikkat çekicidir. Diğer tezkirelerde olduğu gibi önemli gördüğü şairlerin biyografisini o da uzun tutmuştur. Hususiyetle şairlerin ölüm tarihlerini ve öldüğü yerleri zikretmekte ihtimam göstermiştir. Tezkirenin “Zikr-i Şuara-yı Selatin-i Maziyye” başlığını taşıyan birinci bölümünde on şair padişaha yer vermiştir. Rıza, tezkiresinde şairlerin önemli gördüğü özelliklerini (mesleği, lakabı, meşrebi, kişilik özellikleri, edebî şahsiyetleri v.b.) ifade ettikten sonra şiirlerinden örnekler vermiştir.

Anahtar Kelimeler
Rıza Tezkiresi, şair, şiir, tezkire, değerlendirme, biyografi.

Abstract
The works which exemplify the biographies and the works of famous figures, especially the poets are called tezkirah in classical Islamic literature. It is possible to get much information about the literary style of the poets from the biographies (tezkirah). In line with this, the present study aims at analyzing the expressions employed for the depiction of the poets’ literary characteristics in Rıza tezkirah. The expressions used are listed in thirty articles and the necessary explanations are given. Rıza gives short information about 269 poets. Although some brief information is given about the poets, the literary analyses are made considering each poet possesses his original literary style. Like in the other tezkirah, he wrote long biographies about the poets that are important for him. Especially, he gave attention to chant the poets' date of death and places of death. In the first episode of tezkirah that is named ''Zikr-i Shura-yi Salatin-i Maziyya'' he gave place to ten poet monarch. In his tezkirah, Rıza gave examples from the poet's poems after he had expressed the poet's important features (profession, nickname, modest manner, personal qualities, literary characteristics, etc.).

Keywords
Rıza Tezkirah, poet, poem, tezkirah, evaluation, biography.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri