Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Esendal’ın Arabacı Ali Öyküsü ile Çamlıbel’in Han Duvarları Şiirinin Metinlerarasılık Yönünden Karşılaştırılması
(Comparison of the Story Arabacı Ali by Esendal and the Poetry Han Duvarları by Çamlıbel in Terms of Intertextuality )

Yazar : İlker Aydın  & Özge İşci  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 115-137


Özet
Metnin bağımsız bir yapı olmaması, her metnin bir etkileşimin sonucu oluşması, metinlerin kendinden önceki metinlerden etkilenmesi ya da kendinden sonraki metinleri etkilemesi akla metinlerarasılık kavramını getirmektedir. Metinlerarasılık kavramı iki metin arasında bir tür konuşma veya alışveriştir. Kavram genel anlamıyla bir yeniden yazma işlemi olarak da algılanabilir. Bir yazar başka bir yazarın metninden aldığı parçaları kendi metninin bağlamında kaynaştırarak yeniden yazar. Bu çalışmada Millî mücadele döneminden bir kesit sunan Esendal’ın Arabacı Ali öyküsü ile ‘Beş Hececiler’ olarak bilenen edebî grubun içinde yer alan Çamlıbel’in Han Duvarları şiiri, metinlerarası ilişkiler yönünden betimsel tarama modeli ile incelenip değerlendirilmiştir. Öykü kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, etkili dil kullanımı, tek ve yoğun bir etki uyandırması gibi özelliklerle şiire en yakın edebî türdür. Yapılan inceleme sonucunda öykünün ve şiirin metinlerarasılık yönünden zengin bir içeriğe sahip olduğu ve birbirleriyle bağlantılı konulara ve göndermelere yer verdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Esendal, Çamlıbel, Arabacı Ali, Han Duvarları, metinlerarasılık.

Abstract
It is a fact that the text is not an independent structure, each text is the result of an interaction and the texts are influenced by the texts before them, or they affect the texts after them. This interaction brings to mind the concept of intertextuality. The concept of intertextuality is a kind of conversation or information exchange between two texts. In general terms, the concept can be perceived as rewriting. A writer rewrites the pieces from the text of another writer by fusing them in the context of their own text. In this study, the poetry, Han Duvarları by Faruk Nafiz Çamlıbel, who is in the literary group known as ‘Beş Hececiler’ and the story Arabacı Ali by Memduh Şevket Esendal, which presents a section from the period of national struggle, was examined and evaluated with a descriptive survey model in terms of intertextual relations. The short story is the closest literary genre to the poetry with its features such as having a simple plot, effective use of language, and a single and intense effect. As a result of the study, it was detected that the story and poetry have rich content in terms of intertextuality and include related issues and references.

Keywords
Esendal, Çamlıbel, Arabacı Ali, Han Duvarları, intertextuality.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri