Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkçe Öğretiminde Şiir Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi
(An Evaluation of Postgraduate Theses on Poetry in Turkish Teaching )

Yazar : İzzet Şeref    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 335-349


Özet
Bu çalışmada Türkçe öğretiminde, edebî bir tür olarak şiirin kullanımı ve şiir öğretimi ile ilgili lisansüstü tezlerin çalışılan üniversitelere, öğrenim kademelerine ve konularına göre görünümünü ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri amaçlı örnekleme tekniğiyle, Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanından kavram ve ana bilim dalı düzeyinde tarama yapılarak elde edilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen tezlerle ilgili sadece “şiir öğretimi” ve “Türkçe öğretiminde şiir kullanımı” kavramları çerçevesinde sınırlama yapılmış, bunun dışında herhangi bir ayıklama işlemi yapılmamıştır. Söz konusu veri tabanı aracılığıyla ulaşılan 35 yüksek lisans ve doktora tezi; yılı, türü, üniversitesi, enstitüsü, konusu, yöntemi, deseni, örneklem/çalışma grubu/araştırma kapsamı gibi ölçütlere göre incelenmiştir. Verilerin elde edilmesinde araştırmacı tarafından geliştirilen “Lisansüstü Tez Sınıflama Formu (LTSF)” kullanılmıştır. Araştırmada meta-analizi yöntemi benimsenmiştir. Verilerin analizinde yüzde frekans kullanılmıştır. Analizlere göre yapılan tezlerin en çok yüksek lisans düzeyinde olduğu, Dokuz Eylül ile Atatürk Üniversitesi’nde, diğer üniversitelere göre daha çok tezin yapıldığı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, şiir, şiir öğretimi, lisansüstü tezler.

Abstract
In this study, it was aimed to reveal the general appearance of postgraduate theses related to the use of poetry as a literary genre and the teaching of poetry in teaching Turkish. The data were obtained by conducting sampling at the level of concept and master science from the database of the National Dissertation Center of the Council of Higher Education with a sampling technique for the purpose of the study. Only the “poetry teaching” and “the use of poetry in teaching Turkish” were limited in the scope of the theses included in the research. Thirty-five theses reached through the database; year, type, university, institute, subject, method, pattern, sample/study group/scope of research. During this process, the “Graduate Thesis Classification Form (GTCF)” developed by the researcher was used. Meta-analysis has been adopted in the research. As a result, it is understood that the theses are at the graduate level and that more dissertations have been made in Dokuz Eylül University and Atatürk University than in other universities.

Keywords
Turkish education, poetry, poetry teaching, postgraduate theses.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri