Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Osmanlı Devletinde Gayri Müslimlerin (Hıristiyan ve Yahudi) Statülerinin Din Özgürlüğü Açısından Değerlendirmesi
(An Evaluation of the Status of Non-Muslims (Christians and Jews) in the Ottoman State in terms of Religious Freedom )

Yazar : İsmail Başaran    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 41-56


Özet
Bulunduğu çağda Osmanlı Devleti’nin din özgürlüğü açısından diğer milletlere model oluşturabilecek önemli bir yerde durduğunu söylemek mümkündür. Osmanlı Devleti’nde din özgürlüğü teorik olarak kaynağını, Kuran’ın Ehli Kitap’ı tanıması (kabulü) bakış açısından almaktadır Çünkü “Dinde (hiçbir şekilde) zorlama yoktur.” Bu yüzden Osmanlı Devleti, topraklarında yaşayan cemaatlere günümüzde de kabul gören, İnsanların istedikleri inancı serbestçe seçme (iman), inançlarının gerektirdiği eylemlerde bulunabilme (amel), inançları doğrultusunda öğretim ve eğitim yapabilme (eğitim) ve sosyal birlik (cemaat) oluşturabilme özgürlüklerini din özgürlüğü kapsamında onlara bahşetmiştir. Bu makale, yukarıda anlatılan çerçevede hem teorik ve hem de pratik olarak, Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan Hıristiyan ve Yahudi toplumlarıyla ilgili uygulamalarına yer vermiştir. Bu uygulamalar, kilise ve havraların korunması, din adamlarının (papaz ve haham) dinleriyle ilgili konularda rahatça hareket edebilmeleri, dini cemaatlerin kendi iç işlerinde serbest olmaları, devlet olarak onların güvenliklerini sağlama ve gerektiğinde arabuluculuk yapma vb. alanları kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Din özgürlüğü, Hıristiyan ve Yahudiler, Osmanlı Devleti, kiliseler ve havralar.

Abstract
It is possible to say that the Ottoman Empire stands in an important place where it can create a model for other nations in terms of religious freedom. In the Ottoman Empire, freedom of religion theoretically takes its source from the point of view of the recognition of the People of the Book of the Qur'an because ‘There is no coercing in the religion’2. Furthermore, the Ottoman Empire has granted the freedom to choose freely (faith), to be in the actions required of their beliefs (deeds), to be able to make teaching and education in the direction of their beliefs (education) and social unity (community) to the congregation living on its territory within the scope of religious freedom. This article includes both theoretical and practical applications of Christian and Jewish societies living in the Ottoman Empire. These practices include the protection of the Church and the Synagogue, the clergy (priest and rabbi) to be able to move freely in the matters related with their religion, to be independent in their internal affairs, as a state to provide their security and to perform mediation if necessary.

Keywords
Freedom of religion, Christian and Jews, Ottoman State, churches and synagogues.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri