Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ortaokulda Gerçekleştirilen Dil Bilgisi Öğretimi Durumunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
(Evaluation of Grammar Teaching Status Performed in Secondary School According to Teachers' Opinions )

Yazar : Sevtap Arslan  & Ali Göçer  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 297-326


Özet
Bu araştırmanın amacı, ortaokulda gerçekleştirilen dil bilgisi öğretiminin durumunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımıyla yürütülmüş olup araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşme formunda Türkçe öğretmenlerine yedi soru yöneltilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Görüşme ile öğretmenlerin verdikleri cevaplardan hareketle ortaokulda öğretmen görüşlerine göre dil bilgisi öğretiminin durumuyla ilgili bulgulara ulaşılmaya ve bulgulardan sonuç çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan 21 Türkçe öğretmenin oluşturduğu bir çalışma grubu üzerinden yürütülmüştür. Çalışma grubunda yer alan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan Türkçe öğretmenleri arasından rastgele seçilmiştir. Ortaya çıkan bulgulardan ulaşılan sonuçlara göre, dil bilgisi öğretiminde gerek öğretmenlerden gerekse Türkçe Dersi Öğretim Programından kaynaklanan birtakım problemler yaşanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Dil bilgisi, öğretmen, öğretim, ortaokul, öğretmen görüşleri.

Abstract
The aim of this study is to evaluate the status of the teaching of grammar in secondary school according to the opinions of teachers. The research was conducted with a qualitative research approach and the interview method was used as a data collection tool. Seven questions were asked to Turkish teachers in the interview form. In the analysis of the obtained data, content analysis technique was used from qualitative data analysis techniques. Based on the responses of the teachers with the interview, the findings of the status of the teaching of grammar according to the opinions of the teachers in secondary school were tried to be reached and the results were tried to be obtained. The study was conducted on a working group consisting of 21 Turkish teachers working in the Ministry of National Education. The teachers in the study group were selected randomly from the Turkish teachers working in the Ministry of National Education. According to the results obtained from the findings, in the teaching of grammar, there are some problems arising both from the teachers and from the Turkish Course Curriculum.

Keywords
Grammar, teacher, teaching, secondary school, teacher opinions.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri