Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyal İnovasyonun Marka İmajına Olan Etkisi
(The Impact of Social Innovation on Brand Image )

Yazar : Nurcan Yücel  & Cesur Toprak  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 435-457


Özet
Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ile üretim, tüketim ve pazarlama alanlarında değişimlere yol açmıştır. Bu değişimler; firmaları yeni stratejiler geliştirmeye, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaya, sosyal sorumluluk bilinciyle toplumun gereksinimlerine odaklanmaya zorlamıştır. Öte yandan, tüketiciler satın alma kararını verirken sadece ürünün özelliklerini dikkate almamaktadır. Tüketicilerin satın alma kararı vermelerinde firmaların sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik algıları ve tutumları da önemli olmaktadır. Böylece, tüketicilerin bu uygulamalara yönelik olumlu tutumları firmalara farklı bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Bu çalışmada; sosyal sorumluluk bilinci içeren sosyal inovasyonu tema alan kamu spotu ele alınmıştır. Bu çerçevede katılımcıların söz konusu kamu spotuna verdiği tepkiler ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmada; Turkcell’in sosyal inovasyon temalı kamu spotu EEG Analiz Yöntemi kullanılarak incelenmiş ve 30 gönüllü katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara bakıldığında; gönüllü katılımcıların söz konusu kamu spotundan etkilendiği belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, Turkcell’in bu kamu spotunu kullanarak marka imajını güçlendirdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İnovasyon, sosyal inovasyon, nöropazarlama, EEG analiz yöntemi, tüketici davranışı.

Abstract
The rapid development of technology has led to changes in production, consumption, and marketing. These changes; it has forced firms to develop new strategies, to meet the needs of consumers, and to focus on the needs of the society with a sense of social responsibility. On the other hand, consumers do not take into account only the characteristics of the product when making the purchase decision. Perceptions and attitudes of firms towards social responsibility activities are important in making purchasing decisions of consumers. Thus, the positive attitudes of consumers towards these practices provide companies with a different competitive advantage. In this study; the public spotlight, which takes the theme of social innovation with social responsibility awareness, has been discussed. In this context, the responses of the participants to the public spot are tried to be measured. Research; Turkcell’s social innovation-themed public spot was analyzed using EEG Analysis Method and carried out with 30 volunteer participants who were affected by this public spot. In other words, it is determined that Turkcell has strengthened it is a brand image by using this public spot.

Keywords
İnnovation, social innovation, nöromarketing, EEG analys methods, consumer behavior.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri