Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlk Cumhuriyet Döneminde Azerbaycan Petrolünün Ermeni Faaliyetlerindeki Rolü (1918-1920)
(The Role of Azerbaijan Oil in Armenian Activities in the First Republic Era (1918-1920) )

Yazar : Beşir Mustafayev    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 1
Sayfa : 59-79


Özet
Günümüzde ekonominin bel kemiğini enerji, enerjinin de bel kemiğini petrol oluşturmaktadır. Petrol insan hayatının ve devletlerarasında her zaman tartışılmaz bir şekilde etkisini gösteren askeri ve politik olarak paraya ve güce çevrilebilen en uygun bir madde haline gelmiştir. Petrol için verilen mücadeleler bu savı açıkça ortaya koymaktadır. İşte Ruslar tarafından planlı olarak uygulanan Ermenilerin iskân politikası ta 1918’den süregelen dış güçlerin de desteği ile işgal edilen Azerbaycan toprakları, daha çok petrol eksenli politik ve iktisadi hesapların neticesinde meydana gelmiştir. Bu makalede, Şark’ta ilk kurulan Müslüman Azerbaycan Türk Cumhuriyeti döneminde başta Rusya olmak üzere diğer emperyalist odakların petrol için verdikleri mücadelede Ermenilere destek çıkarak Azerbaycan topraklarının bölünmesi ve akabinde işgali anlatılmıştır.
naltrexone works by naltrexone alcoholism medication naltrexone challenge test


Anahtar Kelimeler
Azerbaycan, cumhuriyet, Ermeni, Karabağ, petrol.

Abstract
Today, energy constitutes the backbone of economy, and as for oil, it constitutes the backbone of the energy as well. Oil, which shows its effect all the time for human life and for international affairs in an unquestionable way, has become the most suitable substance that can be turned into power and money interms of political and military aims. The struggles for oil, clearly reveals the truth of this assertion. So, the Armenian settlement policy, carried out deliberately by the Russians with the support of foreign powers from the very outset of 1918, has resulted in the occupation of Azerbaijan territory which occured rather as a consequence of oil-centered political and economic accounts. In this article, it is discussed the division of Azerbaijan territory and its subsequent occupation on account of struggle for oil primarily by Russia and other imperialist quarters and their support to Armenians for this cause in the era of first established Muslim-Turkish Azerbaijan Republic.

Keywords
Azerbaijan, republic, Armenian, Karabakh, oil.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri