Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hitit Mektupları ve Mektuplarda Kullanılan Bir Hitap Şekli: “Abu/ı dùg.ga-?a”
(Hittite Letters and a Form of Address Used in Letters: “Abu/ı dùg.ga-?a” )

Yazar : Nursel Aslantürk    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 139-155


Özet
Anadolu’da M.Ö.2.bin yıllarında büyük bir imparatorluk kuran ve Hint-Avrupalı kavimlerden olan Hititler kendi dillerini, binlerce kil tablet üzerine uygulamışlardır. Konuları bakımından çeşitlilik gösteren Hitit çiviyazılı tabletler; kral yıllıkları, siyasal antlaşmalar, siyasal mektuplaşmalar, hukuki metinler, yönetim ile ilgili yönerge metinleri, mitolojik metinler, dini metinler, fal ve büyü metinleri olarak sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada Hitit siyasal mektuplarının buluntu yerleri, şimdiye kadar yayımlanmış olan mektupların konuları, dilleri, içerikleri, yazılış şekilleri incelenecek ve bu mektuplarda kullanılan “Sevgili Babam: ABI DÙG.GA-?A” hitabının gerçek bir baba oğul ilişkisini ortaya koyup koymadığı sorusu tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Hititler, Hitit Mektupları, hitap, sevgili babam, "abu/ı dùg.ga-?a".

Abstract
The Hittites, who had founded a great empire in Anatolia in 2000s BC and who had belonged to Indo-European tribes, had applied their own language on thousands of clay tablets. Hittite cuneiform tablets which diversify in terms of their topics are classified as; the annal of kings, political treaties, political correspondences, legal texts, directive texts on management, mythological texts, religious texts, texts regarding fortune-telling and sorcery. In this study, the findspot of Hittite political letters and the topics, the language, contents and type of writing system of letters which have been published so far, will be analyzed; and it will be discussed that whether the discourse “My Dear Dad: ABI DÙG.GA-?A” used in these letters states a real father-son relationship or not

Keywords
Hittites, Hittite Letters, address, my dear dad, "abu/ı dùg.ga-?a".

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri