Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Anadolu’da Bizans Feodalizasyonunun Somut Bir İfadesi: Marmaris Selimiye Kalesi
(A Concrete Expression of the Byzantine Feodalization in Anatolia: Marmaris Selimiye Castle )

Yazar : Hazal Ceylan Öztürker    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 157-175


Özet
Batı Anadolu, özellikle sahil şeridi ve yaşama elverişli toprakları ile kesintisiz bir kentleşme serüvenine sahip olmuştur. İlk kentleşme eğilimlerinden itibaren, kurulan yerleşimler kale ve surlar ile koruma altına alınmıştır. Kentin kalbi niteliğinde olan kaleler, bazen kent merkezini oluştururken değişen siyasi ve ekonomik dengelere, idari sınırlara göre sürekli inşa edilmiştir. Tüm bu gelişmeler, Bizans hakimiyetindeki Batı Anadolu kıyılarında denizden gelebilecek olası bir saldırıya karşı mevzilenmiş örgütlü bir savunma hattının oluşmasına olanak vermiştir. Çalışma konumuzu oluşturan Marmaris Selimiye Kalesi, Akdeniz’den başlayıp Ege’ye uzanan deniz yolu üzerinde gemilerin sığınabileceği, demir atabileceği uygun savunma koşullarına sahip olmasının yanı sıra “Bizans’ın Feodalizasyonu” (1204-1453) olarak tanımlanan bir süreçte hem akınlara önlem olarak hem de köylü kırsalı ve deniz ticaretini kontrol altında tutmak için inşa edilmiş bir kale örneği olması açısından oldukça önem teşkil etmektedir. Bu çalışmada kalelerin, savunma odaklı inşa edilmiş yapılar olmanın dışında, ticari ve ekonomik kontrol mekanizmasına ve aynı zamanda yöneten ve yönetileni temsil eden sosyolojik önemine dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Batı Anadolu, kentleşme, savunma mimarisi, kale, Bizans feodalizasyonu.

Abstract
Western Asia has had an uninterrupted urbanization adventure with its coastline and its habitable land. Settlements have been protected by fortresses and fortifications from the first tendencies of urbanization. The fortresses which are the hearts of the cities were constructed continuously according to the changing political and economic balances and administrative boundaries. All these developments have led to the formation of an organized defense line on the coasts of Western Anatolia under the Byzantine rule against a possible attack from the sea. Marmaris Selimiye Castle which forms our working position has suitable defense conditions in which ships can take shelter on the sea route starting from the Mediterranean and towards the Aegean Sea, as well as in a process defined as Feudalization of Byzantium gem (1204-1453). it is also very important for the peasant countryside to be an example of a fortress built to keep the sea trade under control. In this study, it was tried to draw attention to the commercial and economic control mechanism as well as the sociological importance representing the ruler and the being ruled besides being defensive-oriented structures.

Keywords
Western Anatolia, urbanization, defense architecture, castle, Byzantine feudalization.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri