Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmenlerin Kırsal Turizm Algısı: Iğdır Örneği
(Teachers' Perception of Rural Tourism: The Case of Iğdır )

Yazar : Gülşen Bayat    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 493-512


Özet
Bu araştırmanın amacı, Iğdır İli merkezinde görev yapan öğretmenlerin kırsal turizm etkilerini algılama durumunu belirleyebilmek ve öğretmenlerin kırsal turizm konusundaki düşüncelerini değerlendirmektir. Anket, Iğdır’da yaşayan 340 öğretmene uygulanmıştır. Öğretmenlere uygulanan anket yardımıyla kırsal turizmin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerine ilişkin algılar değerlendirilmiştir. Sonuçlar öğretmenlerin kırsal turizm algılarının olumlu olduğunu göstermektedir. Ayrıca öğretmenlerin demografik özelliklerine yönelik değişkenler ile kırsal turizm algıları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Öğretmenlerin yaşlarına göre kırsal turizm sosyal, ekonomik algısı arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Fakat öğretmenlerin yaşı ile çevresel algıları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Buna göre 20-29 yaş aralığındaki öğretmenlerin kırsal turizme ilişkin çevresel algıları 30 yaş üstünde olanlardan daha olumlu olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin medeni durum ve cinsiyetlerine göre kırsal turizmin etki algıları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler
Iğdır, turizm, kırsal turizm, turizm algısı, turizmin etkileri.

Abstract
This research aims to determine the perception of the teachers working in the center of Iğdır province about the effects of tourism and to evaluate the thoughts of the teachers about tourism. The survey was done with 340 teachers living in Iğdır. Perceptions of economic, social and environmental effects of rural tourism were evaluated by the survey. The results show that teachers' perception of rural tourism is positive. Also, there is a significant difference between the variables of demographic characteristics of teachers and the perception of rural tourism. There is no significant difference between the social and economic perceptions of rural tourism according to the age of the teachers. However, significant differences were found between teachers' age and environmental perceptions. Accordingly, it has been found that the environmental perceptions of teachers between the ages of 20-29 on rural tourism are more positive than those over the age of 30. There is no significant difference between the perceptions of rural tourism on the teachers' marital status and gender.

Keywords
Iğdır, tourism, rural tourism, tourism perception, effects of tourism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri