Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Madde ve Isı Başarı Testi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması
(An Achievement Test Matter and Heat Based on Renewed Bloom Taxonomy: Validity Reliability Study )

Yazar : Filiz Avcı    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 263-292


Özet
Çalışmada 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi “Madde ve Isı” konusuna yönelik başarı düzeylerini belirlemek amacıyla Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre çoktan seçmeli sorulardan oluşan geçerli ve güvenilir bir başarı testi geliştirmek amaçlanmaktadır. Başarı Testini geliştirme sürecinde; ilk olarak Madde ve Isı konusuna temel oluşturan kazanımlar belirlenmiştir. Ardından alanyazın araştırması yapılmış, 40 çoktan seçmeli madde içeren madde havuzu oluşturulmuştur. Öğrenci düzeyine uygunluğunu belirlemek için hazırlanan sorular 5 öğrenciye okutulmuştur. Testin kapsam geçerliğini sağlamak için Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre Belirtke tablosu hazırlanmış, 3 kimya ve 1 fizik eğitimcisi ile 3 Fen Bilgisi öğretmeninin değerlendirmesine sunulmuştur. Test, pilot çalışma için 24 maddeye indirgenmiş ve 6. sınıfta öğrenim gören, 169 öğrenciye uygulanmıştır. Madde analizi sonucunda; üç maddenin ayırt ediciliğinin 0.20 den ve güçlüklerinin 0.30 dan düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu 3 madde testten çıkartılarak 21 adet çoktan seçmeli soru içeren başarı testi hazırlanmıştır. Testin KR-20 güvenilirlik katsayısı 0.78 dir.

Anahtar Kelimeler
Bloom Taksonomisi, başarı testi, geçerlik, güvenirlik, madde ve ısı.

Abstract
The purpose of this study is to develop a valid and reliable achievement test that consists of multiple-choice questions according to the Renewed Bloom Taxonomy to determine the level of achievement of 6th-grade students in the science course "Matter and Heat". Firstly, learning objectives that form the basis of Matter and Heat were determined. Then, literatüre was reviewed and the item pool consists of 40 multiple choice items was developed. The questions prepared to determine the appropriateness to the student level were read out by 5 students. A table of test specifications was prepared according to the Renewed Bloom Taxonomy and the test was validated by a group of experts to ensure content validity. 24 items were selected for the pilot implementation. The test was applied to 169 sixth grade students. Results of the item analysis; The discrimination of three items was found to be less than 0.20 and the difficulties less than 0.30. These 3 items were removed from the test and the achievement test was prepared with 21 items. The reliability is 0.78.

Keywords
Bloom Taxonomy, achievement test, validity, reliability, matter and heat.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri