Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kamu ve Özel Hastane Misyon İfadelerinin Pazarlama Bileşenleri Açısından İncelenmesi
(Investigation for Marketing Components of Public and Private Hospital Mission Statements )

Yazar : Şenol Demirci  & Özgür Uğurluoğlu  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 471-492


Özet
Hastaneler, pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla misyon ifadelerinde pazarlama bileşenlerine yer vermektedir. Hastanelerin misyon ifadelerinde pazarlama bileşenlerine yer vermesi, rakiplerine karşı avantajlı bir konum kazanmasını ve pazarlama faaliyetleri daha etkin yürütmesine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren kamu ve özel hastanelerin misyon ifadelerinde yer alan pazarlama bileşenlerinin içerik analizi ile değerlendirilmesidir. Hastanelerin kapasite ve büyüklüklerinden kaynaklı farkları azaltabilmek için araştırma örneklemi 200’ün üzerinde yatağa sahip kamu hastaneleri ve 100’ün üzerinde yatağa sahip özel hastaneler ile sınırlandırılmıştır. Belirlenen sınır çerçevesinde ve web sitesine ulaşılamama, grup hastanesi olma ve misyon ifadesinin bulunmaması nedenlerinden dolayı Türkiye’de faaliyet gösteren 242 kamu hastanesi ve 120 özel hastane toplam 362 hastanenin misyon ifadelerine web siteleri üzerinden ulaşılmıştır. Bu çalışmanın sonucuna göre kamu ve özel hastanelerin misyon ifadelerinde yararlandıkları pazarlama bileşenleri arasında önemli bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Hem kamu hem de özel hastanelerin %90’dan fazlası misyon ifadelerinde en fazla üç bileşenden yararlandıkları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Misyon, pazarlama, hastane, hizmet karması, strateji.

Abstract
Hospitals placed marketing components in mission statements in order to develop and implement marketing strategies. It helps hospitals place marketing components in their mission statements, gain an advantageous position against their competitors and carry out marketing activities more effectively. The aim of this study is to assess with content analysis of private and public hospitals operating in Turkey located in the marketing mix mission statement. In order to reduce the differences due to the capacity and size of the hospitals, the research sample was limited to public hospitals with more than 200 beds and private hospitals with more than 100 beds. Failure to achieve within the framework of specified limits and websites, group hospital to be and operating in Turkey for reasons of lack of mission statements of 242 public hospitals and 120 private hospitals have been reached through the web sites to a total of 362 hospital's mission statement. According to the results of this study, it is determined that there is no significant difference between the marketing components used by public and private hospitals in their mission statements. More than 90% of both public and private hospitals benefited from a maximum of three components in their mission statements.

Keywords
Mission, marketing, hospital, service mix, strategy.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri