Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Psikolojik Dayanıklılık ve Üretim Karşıtı İş Davranışları İlişkisi: Hastane Çalışanları Örneği
(The Relationship between Psychological Resilience and Counterproductive Work Behavior: The Case of Hospital Workers )

Yazar : Burcu Üzüm  & Leyla Şenol  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 455-470


Özet
Bu çalışmada, psikolojik dayanıklılık ile üretim karşıtı iş davranışları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan literatür araştırması sonucunda psikolojik dayanıklılık ve üretim karşıtı iş davranışlarının birlikte ele alınarak sağlık çalışanları üzerinde neredeyse incelenmediği görülmüştür. Yapılan analiz sonucunda üretim karşıtı iş davranışları ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Üretim karşıtı iş davranışları ile psikolojik dayanıklılığın alt boyutu olan kendilik algısı arasında ise düşük ve doğru yönlü, sosyal yeterlilik boyutu ile düşük ve ters yönlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Üretim karşıtı iş davranışları ile gelecek algısı, yapısal stil ve sosyal kaynaklar arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Üretim karşıtı iş davranışları, psikolojik dayanıklılığın alt boyutu olan kendilik algısı ile ilişkilidir. Üretim karşıtı iş davranışları, psikolojik dayanıklılığın alt boyutu olan sosyal yeterlilik ile ilişkilidir bulguları elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Psikolojik dayanıklılık, üretim karşıtı, iş davranışı, hastane, sağlık çalışanları.

Abstract
In this study, it is aimed to determine the relationship between psychological resilience and counterproductive work behavior. As a result of the literature research, it has been observed that psychological resilience and counterproductive work behavior are not examined almost together. As a result of the analysis, it was observed that there was no significant relationship between counterproductive work behavior and psychological resilience. It was concluded that there is a low and inverse relationship between the self-perception of work-related behavior and psychological resilience, which is the sub-dimension of psychological resilience, and a low and inverse relationship with the social competence dimension. It was determined that there was no significant relationship between the perception of future work behavior and the perception of future, structural style and social resources. Counterproductive work behaviors are related to self-perception which is the sub-dimension of psychological resilience. Counterproductive work behaviors are related to social competence, which is the sub-dimension of psychological resilience.

Keywords
Psychology resilience, counterproductive work behavior, hospital, health workers.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri