Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ulusal Gazete Manşetlerinin Tipografik Tasarım Teknikleri Açısından Yorumlanması
(Interpretation of National Newspaper Head-lines in Typographic Design Techniques )

Yazar : Engin Uğur    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 147-168


Özet
Gazete, dergi, kitap gibi yayıncılık ürünlerinde içerik kadar görsel tasarım da önemlidir. Özellikle gazete gibi zamanla yarışın olduğu yayıncılıkta haberlerin yazılması, düzeltilip son şekline ulaşılması ve buna uygun başlık ve manşetlerin hazırlanması çok kısa zaman diliminde gerçekleştirilir. Bu hızlı tempoda Manşetin okunabilirlik ve estetik açıdan iyi hazırlanmış olması gerekmektedir. Okunabilirlik açısından başarılı çalışma yapabilmek için, yazı elemanlarının anatomik yapısını, çok sayıda yazı türünü (font) ve en uygun tasarım tercihlerini bilmek gerekmektedir. Tipografik (yazı) elemanları, klavye yardımı ile yazdıktan sonra okunabilirlik ve estetik açıdan çeşitli işlemlere tabi tutulurlar. Yapılan bu işlemlere “tipografik tasarım” denilir. Bilgisayar teknolojilerinin matbaacılık ve yayıncılık alanında kullanılmaya başlaması, grafik tasarım ve onun bir alt çalışması olan tipografik tasarım işlemlerine çok geniş imkanlar sunmuştur. Önemli olan bu teknolojik imkânları ve bilgi birikimini harmanlayarak en iyiye ulaşmaktır. Makalede rastgele seçilen farklı gazetelere ait manşetlerin, tipografik tasarım işleminde kullanılan tercih unsurları çözümlemesi ve okunabilirlik analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ulusal gazete, manşet, tipografi, okunabilirlik, tasarım.

Abstract
In publishing products such as newspapers, magazines, and books, visual design is as important as content. Especially in the publishing sector where the race takes place in time, the news will be written, corrected and the final form will be reached and the appropriate headlines and headlines will be prepared in a very short period. At this fast pace, the headline should be well prepared in terms of readability and aesthetics. To be able to work successfully in terms of readability, it is necessary to know the anatomical structure of writing elements, a large number of font types and the most appropriate design preferences. Typographic(writing) elements are subjected to various processes in terms of readability and aesthetics after writing with the help of the keyboard. These operations are called “typographic design”. Introduction of computer technologies in the field of printing and publishing, graphic design and its sub-work, the typographic design has provided a wide range of opportunities. What is important is to achieve the best by blending these technological possibilities and knowledge. In this article, the analysis of the preferred elements used in typographic design and readability analysis of the headlines belonging to different randomly selected newspapers were made.

Keywords
National newspaper, headline, typography, readability, design.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri