Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Maksim Gorki’nin Artamonovlar Örneğiyle Bir Tür Olarak Aile Romanı
(The Family Novel as a Genre with the Example of Maxim Gorky’s The Artamonov Business )

Yazar : Yasemin Gürsoy    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 91-107


Özet
Edebiyatın önemli türlerinden biri olan roman üzerine araştırmalar hala devam etmekte, bilim insanları romanın özelliklerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması için çalışmaktadır. Tematik olarak tarihi, psikolojik, macera gibi ayrılan roman türlerine konu ve içerik bütünlüğü nedeniyle aile romanını da eklemek gerekmektedir. Dünya edebiyatlarından farklı yazarların bu konuyu işleyiş tarzı ve bu türdeki eserlerin benzer özellikler taşıması, aile romanın ayrı bir tür olarak kabul edilmesi ve konu üzerine çalışmalar yapılması gerektiğini göstermektedir. Rus edebiyatının önemli yazarlarından Maksim Gorki’nin toplumsal hayatı ve insanların değişimini anlattığı eseri Artamonovlar (???? ???????????) aile romanı türünün önemli örnekleri arasındadır. Eserde üç kuşak Artamonov ailesinin yaşamı ekseninde 1861 yılında toprak köleliğinin kaldırılmasından 1917 Ekim Devrimine kadar geçen süre boyunca toplumsal hayattaki değişiklikler anlatılmaktadır. Makalenin ilk bölümünde aile romanın önemli özellikleri belirlenmekte ve dünya edebiyatından örnekler verilmektedir. İkinci bölümde Artamonovlar eseri incelenmekte, romanın merkezindeki aile ile toplumda yaşanan değişiklikler ilişkilendirilerek eserin aile romanı türüne örnek teşkil ettiği gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Roman, aile romanı, Gorki, Artamonovlar.

Abstract
Research on the novel, one of the important types of literature, is still ongoing and scientists are working to identify and classify the characteristics of the novel. It is also necessary to add family novels because of the relevancy of the subject and content of the novel genres which are categorized as thematically as historical, psychological and adventure. The way that different authors from World Literature work on this subject and the similar features of such works show that family novels should be considered as separate species and studies should be done on the subject. A prominent author of Russian literature Maxim Gorky's novel The Artamonov Business, which tells about social life and people's change, is among the important examples of the family novel genre. The novel describes the changes in social life during the period from the abolition of land slavery in 1861 to the October 1917 revolution in the life axis of the three generations of the Artamonov family. In the first part of the article, important characteristics of family novels are determined and examples from world literature are given. The second part explores The Artamonov Business and shows that the novel is an example of the family novel genre by associating the changes experienced in the family and society in the center of the novel.

Keywords
Novel, family novel, Gorky, The Artamonov Business.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri