Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Erzurum Kenti Mekânsal Gelişimi ve Bu Gelişimi Belirleyen Etmenlere İlişkin Bir Çözümleme
(An Analysis of the Spatial Growth of Erzurum City and the Factors That Identify the Growth )

Yazar : Gül Şimşek    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 169-203


Özet
Çalışma, Erzurum kenti gelişiminin zaman ve mekân boyutlarında kapsamlı bir araştırmasını içermektedir. Araştırma ile Erzurum kentinin 1950 sonrası mekânsal ve tarihsel gelişimine dair ilişkisel bir çalışma yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kentin makroformunun coğrafi, tarihi ve planlama açılarından nasıl oluştuğu ortaya konmaya çalışılmaktadır. Araştırma, ilgili literatür çalışmasının yanı sıra, Erzurum kenti özelinde hava fotoğrafları üzerinden yapılan mekânsal analizler ile desteklenmektedir. Araştırmanın kapsamı; Erzurum kenti özelinde, kentin yayılımı ve mekânsal iç kurgusu ile planlama bağlamında oluşan kent makroformunun mekânsal dinamiklerinin analizi konusunda bir kaynak çalışma oluşturmaktır. Çalışmanın temel bulguları; özellikle kentin yayılma yönü ve büyüklüğü, kentsel fonksiyonların dağılımı ve yeni konut alanlarının oluşumunun, kentin bugünkü biçimini almasında etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Kent makroformu, mekânsal gelişim, hava fotoğrafı, mekânsal analiz, Erzurum kenti.

Abstract
This study includes comprehensive research on the growth of the city of Erzurum in the dimensions of time and space. İt is aimed to conduct a relational study on the spatial and historical growth of the city of Erzurum after the year of 1950. In this context, it is tried to reveal how the city's macroform is formed regarding geographic, historical and planning aspects. The research is supported by spatial analysis carried on through the aerial photographs, as well as the relevant literature. The context of the research, in the case of the city of Erzurum, is to introduce a reference study on the subject of the analysis of spatial dynamics of a city’s macroform that composed within the context of the expansion of the city, it's internal organization, and planning dimension. The main findings of the study; particularly the expansion direction and size of the city, the distribution of urban functions, and the formation of new residential areas have a significant influence in reaching the present form of the city.

Keywords
Urban macroform, spatial growth, aerial photography, spatial analysis, Erzurum province.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri