Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Rusya’da İnşaat Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi: UFRS 15 ve Muhasebe Düzenlemeleri 2/2008 Karşılaştırması
(Accounting of Construction Agreements in Russian Federation: Comparison of IFRS 15 and Accounting Regulations 2/2008 )

Yazar : Duygu Arslanturk Çöllü  & Leyla Akgün  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 369-391


Özet
Rusya ekonomisinde önemli bir yer teşkil eden inşaat sektörünün, 2014 yılında yaşanan ekonomik krizden etkilenmesi özellikle yabancı yatırımcıların bu sektöre olan güvenlerinin artırılmasını gerektirmiştir. Bu durum finansal raporlamalar açısından değerlendirildiğinde, ülkenin uluslararası standartlara uyum sağlama konusunda kullandığı Muhasebe Düzenlemeleri 2/2008’in Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile ne derece uyumlu olduğu oldukça dikkat çeken bir konu haline gelmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, Rusya’da faaliyet gösteren inşaat şirketlerinde uygulanan UFRS 15 ve Muhasebe Düzenlemeleri 2/2008’in ne derece uyumlu olduğunun araştırılmasıdır. Bu amaç ekseninde UFRS 15 ve Muhasebe Düzenlemeleri 2/2008’de yer alan standartların amacı, uygulama alanı, sözleşme türleri, sözleşmeye göre gelir ve gider bilgileri karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İnşaat sözleşmeleri, inşaat sektörü, muhasebe, UFRS, Rusya.

Abstract
The construction sector, which is an important part of the Russian economy, affected by the economic crisis experienced in 2014, necessitated increasing the trust of foreign investors to this sector, especially. When evaluated from the perspective of financial reporting, it is quite remarkable how closely the country complies with the International Financial Reporting Standards (IFRS) of the Accounting Regulations 2/2008 used by the country to comply with international standards. Therefore, the purpose of this study is to investigate to what extent IFRS 15 and Accounting Regulations 2/2008 applied in construction companies operating in Russia are compatible. For this purpose, the similarities and differences of the standards in IFRS 15 and Accounting Regulations 2/2008 have been determined by comparing the purpose, scope, types of contracts, revenue and expense information according to contract.

Keywords
Construction contracts, construction sector, IFRS, accounting, Russian Federation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri