Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sergey Zalıgin’in Ekolojik Roman Adlı Eseri Üzerine Ekoeleştirel Bir Okuma
(Ecocritical Reading on Sergey Zalygin’s An Ecological Novel )

Yazar : Badegül Can Emir    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 67-90


Özet
Ekoeleştiri çevre ve insan ilişkisini inceleyerek edebi metinlere doğa merkezli bir yaklaşım sağlar. Yazarlar yapıtlarında çevreye ait unsurlara yer vererek bu unsurlar üzerinden doğanın korunmasının gerekliliğini ifade ederler. Böylece ekoeleştiri, çevresel tahribatların iyice arttığı günümüzde ekolojik dengenin sağlanması ve geleceğin inşası için okurun ilgisine hitap ederek çevre konusunda duyarlılığa çağırır, çevre anlayışını gözden geçirmesine yardımcı olur. Çalışmada edebiyat ve çevre ilişkisini inceleyen ekoeleştirinin tarihsel süreci, artan önemi, amaçları (Rus edebiyatı açısından) incelenerek Sergey Zalıgin’in Ekolojik Roman adlı eseri betimsel içerik analizine tabi tutulmaktadır. Çalışma, ayrıca Rus edebiyatı çalışmalarında ekoeleştirel okumalara kapı aralamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Rus edebiyatı, Sergey Zalıgin, ekoeleştiri, doğa, çevre, insan.

Abstract
Ecocriticism provides a nature-centered approach to literary texts by examining the environment and human relationship. The authors express the necessity of the protection of nature through elements by presenting the elements that belong to the environment in their works. In this way, ecocriticism calls for the attention of the reader to ensure the ecological balance and for the construction of the future and helps him to review the environmental understanding. In this study, the historical process of ecocritical which examines the relationship between literature and the environment, its increasing importance, its aims (in terms of Russian literature) is examined and Sergei Zalygin's Ecological Novel is analyzed descriptive content. The study also in Russian literature studies explorations door to ecocritical readings.

Keywords
Russian literature, Sergey Zalygin, ecocriticism, nature, environment, human.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri