Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Erzurum İlinde Yaşayan Seçmenlerin Siyasal Davranışlarında Sosyo-Kültürel Faktörlerin Etkisi
(The Effect of Socio-Cultural Factors in the Political Behavior of the Voters Living in Erzurum Province )

Yazar : İsmail Dursunoğlu  & Erkan Kıncal  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 413-433


Özet
Bu çalışmada, sosyo-kültürel faktörler üzerinden seçmen davranışları incelenmektedir. Sosyo-kültürel faktörler arasında aile, arkadaş çevresi, geçmişe yönelik oy verme, din, sivil toplum, kültürel değerler gibi başlıklarda katılımcıya sorular yöneltilmiştir. Çalışmada, saha araştırması için Erzurum ilinin tercih edilmesi, şehrin sosyo-kültürel açıdan güçlü niteliğinin bulunduğuna dair ön kabuldür. Nitekim araştırma sonuçları da bunu göstermektedir. Çalışmada, Erzurum il merkezinde yaşayan 18 yaş üstü kişilere(seçmen), seçmen davranışlarını içeren anket uygulanmış ve alınan cevaplar üzerinden analizler yapılmıştır. Çalışmada tesadüfi örnekleme yöntemi referans alınmıştır. Çalışmanın amacı, sosyo-kültürel faktörlerin seçmen davranışları üzerindeki etkisini ölçmektedir. Çalışma bulgularına bakıldığında Erzurum ilinde yaşayan seçmenlerin siyasal davranışlarında bu faktörlerin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Seçmen, seçim, sosyo-kültürel, siyasal davranış, Erzurum.

Abstract
In this study, voter behaviors are examined through socio-cultural factors. Among the socio-cultural factors, questions were asked to participants on topics such as family, friends, past voting, religion, civil society, and cultural values. In the study, the preference of the province of Erzurum for field research is the preliminary acceptance that the city has a strong socio-cultural character. The research results show this. In the study, a questionnaire including voter behavior was applied to the people aged over 18 years in Erzurum city center. A random sampling method was used in the study. The study aims to measure the impact of socio-cultural factors on voter behavior. When the findings of the study are examined, it is concluded that these factors are effective in the political behaviors of the voters living in Erzurum.

Keywords
Voter, election, socio-cultural, political behavior, Erzurum.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri