Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İslam Tarihi’nde 'Esmâu Resulillah (Resulullah’ın İsim ve Künyeleri)' Geleneği ve İbn Fâris’in Esmâü Resulillah ve Meânîhâ Adlı Risalesi
(The Tradition of Asma Rasulillah (Name and Persons) in the Islamic History and the Risala of Ibn Faris Asma Rasulillah wa Maaniha )

Yazar : Zehra Efe    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 253-278


Özet
Resulullah’ın isimleri konusuna birçok hadis ve siyer kitabında yer verilmesinin yanında, şemail kitaplarında bu konuya has bölümlerin ayrıldığı görülmektedir. Bu bölümlerin yanında, Esmâ-i Hüsnâ’da olduğu gibi, Resulullah’ın isimleri için de müstakil eserler yazılmıştır. Esmâ-i Resulullah konusunda yazılan en önemli eserlerden birisi Kûfe dil mektebine mensup dil ve edebiyat âlimi İbn Fâris’in (ö. 395-1004) “Esmâü Resulillah ve Meânîhâ” adlı risalesidir. Bu risalede, Resulullah’ın isimlerinin senetlerine ve bu isimlerin kelime anlamlarına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Çalışmamızda bu risale tercüme ve tahkik edilmiştir. Risale’de Resulullah’ın meşhur isimleri verilmiştir. Bu eserde Resulullah’ın meşhur isimleri, sözlük manası ve Resulullah’a verilmesi sebeplerine değinilmiştir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim ve hadislerden kaynak verilerek, Resulullah’ı temsil etmesi yönünden değerlendirilmiştir. Bunun yanında, sözcüklerin Arap şiirinden örneklerle açıklanması suretiyle konu zenginleştirilmiştir. Eser bu konuda yazılan müstakil eserler arasında ve hicri IV. asırda yapılmış olmasından dolayı önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Esmâ-i Hüsnâ, esmâ-i Resulillah, İbn Fâris, Resulullah’ın isimleri, Allah’ın isimleri.

Abstract
The names of the Rasulullah are included in many hadith and cleric books, and the chapters in this book are divided into sections. In addition to these sections, as for asma al-husna, for the names of the messenger of Allah, separate works were written. One of the most important works written about asma Rasulillah is the “Asma Rasulillah wa Maaniha” tractate, which is Ibn Faris (d. 395-1004). In this tractate, the notes of the names of the Rasulullah and the word meanings of these names are detailed. In our study, this treaty was translated and analyzed. The famous names of the Rasulullah are given in tractate. In this work, the famous names of the Rasulullah, the meaning of the dictionary and the reasons given to the Rasulullah were addressed. Also, sources from the Quran and hadiths were given and they were evaluated in terms of representing the Rasulullah. Besides, the subject is enriched by explaining the words with examples from Arabic poetry. The work is important because it was written in Hijri 4th century between the independent works written on this subject. It is important because it was written in the century.

Keywords
Asma al-husna, asma Rasulillah, Ibn Faris, names of Rasulallah, names of Allah.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri