Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Modeling Volatility of Sector Indexes with Multivariate GARCH Model
(Çok Değişkenli GARCH Modeli ile Sektör Endekslerinin Volatilitesinin Modellenmesi )

Yazar : Ayşegül Kırkpınar    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 473-486


Özet
Oynaklık yayılımı etkisi finansal piyasa katılımcıları için her zaman cazip bir konu olmuştur. Bu çalışma çok değişkenli GARCH modelini kullanarak Borsa İstanbul’daki BIST Mali ve BIST Hizmetler olan iki önemli sektör endeksi arasındaki oynaklık yayılımını araştırmayı amaçlamaktadır. İki sektör arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek için Granger ve Hong’un Nedensellik testleri kullanılmıştır. 4 Ocak 2010’dan 24 Temmuz 2018’e kadar kapsayan iki önemli sektör endekslerini incelemenin ardından, bulgular BIST Mali ve BIST Hizmetler sektör endeksleri arasında oynaklık yayılımı olduğunu göstermiştir. Nedensellik analizlerine gelince, hem Granger nedensellik hem de Hong’un nedensellik testlerinin sonuçlarına göre iki sektör endeksi arasındaki oynaklık yayılımı iki yönlü nedensel ilişkiyi göstermiştir. Sonuçlar, en uygun varlık tahsisi ve portföy yönetimi yapmak için, piyasa katılımcıları ve yatırımcılar açısından büyük önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Hong nedensellik, DCC-GARCH modeli, oynaklık yayılımı, sektör endeksleri.

Abstract
The volatility spillover effect has always been an attractive issue for financial market participants. This research aims to investigate volatility spillover between two major sector indexes, namely BIST Financial and BIST Services of Borsa Istanbul by using a multivariate GARCH model. Granger causality and Hong’s causality tests were used to determining causal relation between them. Examining two major sector indexes from January 4, 2010, to July 24, 2018, the findings indicated that there was volatility spillover BIST Financial and BIST Services sector indexes. As for causality analyses, the volatility spillover between two sector indexes indicated bivariate causal relation in accordance with both the results of the Granger causality and Hong’s causality tests. The findings are of great importance for market participants and investors to make properly asset allocation and optimal portfolio management.

Keywords
Hong’s causality, DCC-GARCH model, volatility spillover, sec-tor indexes.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri