Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
(Investigation of Attitudes of 8th Grade Students towards Information Technologies )

Yazar : Dilek Aydoğan    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4
Sayfa : 109-129


Özet
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin bilişim teknolojiklerine yönelik tutumlarını incelemektir. Çalışmada, yazarın geliştirdiği “Bilişim Teknolojilerine Yönelik Tutum” ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, ilgisizlik, bağımlılık, kaygı ve ilgi olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde Malatya ili Merkez ilçe sınırları içinde öğrenim gören 966 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın sonunda, öğrencilerin bilişim teknolojilerine yönelik tutum ölçeğinin ilgisizlik ve kaygı alt boyutu puanlarının nispeten orta düzeyde olması bunun yanında bağımlılık ve ilgi alt boyutu puanlarının orta düzeyde olması öğrencilerin bilişim teknolojilerine yönelik olumlu tutumlara sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Bilişim teknolojileri, tutum, ilköğretim programları, öğrenciler, ilköğretim okulları.

Abstract
The purpose of this research is to examine to attitudes of primary school students towards to information technologies. In this study, the attitude scale was used which the writer developed for information technologies. The attitude scale consists of four sub-dimensions such as indifferences, dependency, anxiety and interest. 966 students studying in the second term of 2011-2012 educational year in the central district border of Malatya province constitute the sample of this research. At the end of the research, students attitude toward information technologies scale of indifference and anxiety sub-dimension scores to be relatively moderate, besides dependency and interest sub-dimension is intermediate scores indicate that students have positive attitudes towards information technology.

Keywords
Information technologies, attitude, primary education curriculum, students, primary schools.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri