Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Osmanlı Devleti’nde Lenger Üretimine Genel Bir Bakış
(Overview of Lenger Production in the Ottoman Empire )

Yazar : Burak Kocaoğlu    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 161-183


Özet
Günümüzde dünyanın hemen her yerinde denizcilikle ilgili yapılan faaliyette veya denizcilikle alakalı olan sivil ve askeri yapılanmalarda şüphesiz en çok kullanılan görsel çapadır. Çapa, gemilerin limanda veya deniz üzerinde sabit kalması için atılan ağır bir demir olup, Osmanlı döneminde lenger olarak adlandırılmıştır. Lenger, Osmanlı donanmasında mevcut olan her tür ve ebattaki geminin inşasında kullanılan onlarca malzemeden bir tanesi olup, önem itibariyle kullanılan diğer malzemeler içerisinde müstesna bir yere sahiptir. Bu sebeptendir ki donanmaya ait gemilerin inşa faaliyetlerine başlanılmasıyla birlikte bu malzemenin üretimi ve temini için devlet yöneticileri büyük çaba göstermiştir. Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nde denizcilik konusuna kısa bir giriş yapıldıktan sonra, Osmanlı donanmasında lenger ihtiyacını belirleyen temel unsurları ve üretim aşamasına giden sürecin nasıl işlediği sorularına genel hatlarıyla cevap aranmıştır. Bu noktada, ilk olarak çalışma dönemimiz içerisinde, Osmanlı Devleti’nin en önemli lenger üretim merkezi konumunda olan İstanbul’daki Hasköy lengerhanesinin yenilenmesi ve tesisin genişletilmesi süreci ana hatlarıyla gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Lenger, demir, kömür, mübayaa, kalyon, batık.

Abstract
Today, it is undoubtedly the most widely used visual anchor in maritime-related activities or maritime-related civilian organizations. The anchor is a heavy iron thrown into the sea for the ships to stable, was named lenger in Ottoman period. Lenger is one of the dozens of materials used in the construction of every type and size of the ship available in the Ottoman navy and has an exceptional place among other materials used in importance. For this reason, with the start of the construction activities of the navy's ships, state managers made great efforts to manufacture and supply this material. In this study, maritime in the Ottoman Empire a brief introduction to the topic, the Ottoman navy and basic elements that determine the need to lenger in production stage we searched for a general answer to the question of how the process works. At this point, first throughout the study period, the most important which is the production center of the Ottoman Empire in İstanbul Hasköy with main lines of the restructuring of the suppression of is shown.

Keywords
Anchor, iron, coal, purchase, galleon, wreck.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri