Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fiilden Fiil Yapma Eki '-la-' Üzerine
(On the Verb Production Suffix ‘-la-’ )

Yazar : Şahin Yıldız    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 225-236


Özet
Dil değişim ve gelişimi bünyesinde barındıran bir olgudur. Bu değişim dilin en küçük birimlerinden en büyük birimlerine kadar geniş bir alanı kapsar. Araştırma ve incelemeler Türk dilinin zenginliklerinin ve yeni yönlerinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada bugüne kadar Türkçe üzerine yazılmış gramer kitaplarında ihmal edilen fiilden fiil yapım yapma eki olan “-lA-” üzerinde durulmuştur. İşlekliği çok yoğun olmayan bu ek Eski Türkçeden bu yana kullanılagelmektedir. İşlev olarak isimden fiil türeten “+la-”, vasıta eki “la” ve enklitik olan “la” ile benzerlik gösteren ek anlamsal açıdan bunlardan farklı olarak pekiştirme fonksiyonu ile kullanılmıştır. Ekin geldiği sözcüğün anlamını değiştirmesi ve pekiştirmesi dereceli olarak farklılık göstermektedir. Çalışmada ekin Türkçenin çağdaş ve tarihî lehçelerdeki görünümlerinin yanı sıra günümüz Türkçesindeki kullanımları da tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma eklere farklı bir bakış açısı kazandırması ve Türkçenin zenginliğini ortaya çıkarması açısından katkı sağlayabilecek nitelikte olduğu düşüncesiyle kaleme alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe, gramer, yapım ekleri, fiil yapımı, -la-.

Abstract
Language is a phenomenon that is hosted within change and development. This change covers a wide area of the language from the smallest to the largest units. The new richness of the Turkish language is emerging day by day. This study focuses on the negation of the verb in the grammatical books written on Turkish until now, namely "-IA-". This addition, which is not very intensive, has been used since the Old Turkic. The function is used with the reinforcement function, which is different from the semantic aspect, which is similar to "la-", which is derived from the noun-verb "la", and "la", which is the encyclical. It does not deeply affect the meanings of the appendices, sometimes only helps to strengthen the meaning, and sometimes shows that a job is done intensively or continuously. In addition to the contemporary and historical dialects of Turkısh, the study also tried to determine the use of contemporary Turkish dialects. It has been taken to think that it is possible to contribute a different point of view to the study suffixes and contribute to the richness of Turkısh.

Keywords
Turkish, grammar, production suffixes, making verb, -la-.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri