Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmenlerin Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Görüşleri
(Teachers’ Opinions about Using Social Media )

Yazar : Erhan Duran  & Adem Bayar  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 425-447


Özet
Bu çalışmada öğretmenlerin sosyal medya kullanımına ilişkin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden, olgubilim deseni kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Elde edilen veriler analiz edildiğinde katılımcılar sosyal medya kavramına ilişkin algıları; iletişim, paylaşım, kişisel bilgi, sanal bilgi, araç, tehlike, sosyalleşme, dünya, zaman makinası ve hırsız şeklindedir. Ayrıca öğretmenler sosyal medya ve eğitim ilişkisini; katkısı yoktur, muazzam kaynak, eğitim bazlı, aktiflik, faydalıdır, güçlü ilişkiler-sosyallik, çekingenlik, esin kaynağı ve evdeki okul olarak sıraladıkları görülmüştür. Ayrıca öğretmenler sosyal medyanın eğitim alanında daha verimli kullanılmasına yönelik görüşlerini de eğitim alanıyla ilgili paylaşımlar yapmaları gerektiği, eğitim sayfalarını ve gruplarını takip etmeleri gerektiği, iletişim ve bilgi paylaşımında kullanılması gerektiği ve çalışmaların ve yeni gelişmelerin takip edilmesi gerektiği şeklinde sıraladıkları görülmüştür. Sonuç olarak öğretmenlerin sosyal medyayla ilişkileri ve kullanım düzeyleri çeşitlilik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal medya, öğretmen, eğitim, nitel araştırma.

Abstract
The purpose of this research is to reveal teachers’ opinions about using social media. This research has been conducted by a phenomenological research design. The data has been collected by semi-structured interview technique. After analyzing the collected data, the participants’ perceptions about social media are; communication, sharing, personal-information, virtual-information, vehicle, danger, socialization, world, time-machine, and thief. Furthermore, teachers determine the relationship between social media and education as no contribution, excellent resource, educational based, activity, useful, powerful relationships-sociality, shyness, source of an idea, and home-school. Teachers offer some recommendations to use social media more effectively: education sharing should be increased, education pages and groups should be more followed, social media should be used for the aim of communication and information sharing, and current studies and developments should be followed. Consequently, the researchers have concluded that teachers’ perceptions, relationships with social media, and usage levels vary.

Keywords
Social media, teacher, education, qualitative research.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri