Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’nin GSYİH Büyümesinin Karışık Veri Örnekleme (MIDAS) Yöntemi ile Öngörüsü
(Forecasting Turkey’s GDP Growth with Mixed Data Sampling (MIDAS) Method )

Yazar : Hamza Erdoğdu    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 519-541


Özet
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), belli bir zaman aralığında belli sınırlar içindeki bir ekonomide üretilen nihai mal ve hizmetlerin tamamının parasal değerini ifade etmekte ve uzun yıllardır iktisat literatüründe üzerinde çalışılan ve öngörüsü modellenmeye çalışılan makroekonomik göstergelerin başında gelmektedir. Bu çalışmanın amacı; 2006.Ç1 – 2018.Ç3 dönemi aralığında Türkiye’nin GSYİH büyümesinin, aylık vergi gelirleri kullanılarak, Karışık Veri Örnekleme (MIDAS) yaklaşımı ile öngörülmesidir. MIDAS metodolojisi, geleneksel regresyon yaklaşımında bir zorunluluk olan bağımlı ve bağımsız değişkenlerin aynı frekansa sahip olma gerekliliğini ortadan kaldırarak farklı frekans verilerini aynı model içinde kullanmaya olanak sağlamaktadır. Bu amaçla çalışmada toplulaştırılmış regresyon modeli ve alternatif MIDAS modelleri tahmin edilerek, öngörüler yapılmıştır. Tahmin edilen öngörü modellerinin performansları incelendiğinde, MIDAS modellerinden PGM-Almon modelinin Türkiye ekonomisi için GSYİH büyümesinin öngörüsünde daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
GSYİH, vergi gelirleri, MIDAS, karışık veri örnekleme, Türkiye.

Abstract
Referring to the monetary value of the final goods and services produced in an economy within a country’s borders in a certain period, Gross Domestic Product (GDP), is one of the macroeconomic indicators that have been studied and its forecast to be modeled in the economics literature for many years. This study aims to forecast Turkey's GDP growth, using monthly tax revenues, in the period of 2006.Q1 - 2018.Q3 with Mixed Data Sampling (MIDAS) approach. The MIDAS methodology, eliminating the need to have the same frequency of dependent and independent variables which is a must in the traditional regression approach, allows the use of different frequency data in the same model. For this purpose, the aggregated-regression model and alternative MIDAS models were estimated and their forecasts were performed. Considering the performance of forecast models, it seems that among the MIDAS models the PGM-Almon model provides better results in forecasting GDP growth of Turkey's economy.

Keywords
GDP, tax revenues, MIDAS, mixed data sampling, Turkey.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri