Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Makedonya’da İsim Sorunu: Yunan ve Makedon Milliyetçiliklerinin Kıskacında Kimlik İnşası
(The Name Issue of Macedonia: Identity Formation under the Grip of Greek and Macedonian Nationalisms )

Yazar : Emrah Konuralp  & Sündüs Adaş  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 311-343


Özet
Dilsel ve inançsal farklılıklara dayalı etnik çeşitliliğe sahip Makedonya, her dönem stratejik önemini korumuştur. Büyük ölçüde Vardar Makedonyası üzerinde kurulu olan Makedonya Cumhuriyeti, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan ettiği 1991’den itibaren komşusu Yunanistan ile ülkenin ismi konusunda anlaşmazlık yaşamıştır. Farklı milliyetçi anlayışlarla alevlendirilen bu soru, Balkanlardaki huzursuzluğun son bulmasını isteyen Batılı devletlerin arabuluculuğuyla 17 Haziran 2018 tarihinde çözüme kavuşturulmuştur. Makedonya isim sorununu ülkesel milliyetçilik ve etnik milliyetçilik üzerine kurulu milliyetçilik tipolojisine atıfla değerlendiren bu çalışma, bu sorununun tarihsel arka planını, müzakere sürecini analiz etmiştir. Milliyetçiliğin birleştirici bir güç mü yoksa ayrıştırıcı bir etki mi yarattığı incelenmiştir. Bu makalede Makedonya’da toplam nüfusun yüzde 64’ünü oluşturan Slav-Hristiyan Makedon çoğunluğun etnik tikelliğine dayalı bir ulusal kimlik tercihi yerine bölgesel-coğrafi bir kimliğe karşılık gelen ve tüm etnik farklılaşmaların üstünde bir ulusal kimlik ve anayasal yurttaşlık zemini yaratılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Makedonya, Balkanlar, Yunanistan, milliyetçilik, kimlik, Makedonya sorunu.

Abstract
Macedonia, with its ethnic diversity based on linguistic and religious differences, has always maintained its strategic importance. Since the declaration of independence in 1991 when it left the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, the Republic of Macedonia, which is largely based on Vardar Macedonia, had a dispute with its neighbor Greece on the name of the country. This question, which was exacerbated by different nationalist approaches, was resolved on 17 June 2018 by the mediation of Western states that wanted to end the unrest in the Balkans. This study evaluated the Macedonian name question with reference to the typology of nationalism based on territorial and ethnic nationalisms and analyzed the historical background of this question and the negotiation process. In this respect, whether nationalism has a unifying force or a dissociative effect was examined. In this article, it was concluded that national identity and constitutional citizenship, which corresponds to a regional-geographical identity rather than a national identity preference based on the ethnic identity of the Slav-Christian Macedonian majority, which constitutes only 64 percent of the total population in Macedonia, is a prerequisite.

Keywords
Macedonia, Balkans, Greece, nationalism, ientity, Macedonian question.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri