Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sovyet Dönemi ile Sovyet Sonrası Dönemin Azerbaycan Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Osmanlı Algısı
(The Perception of Turkish and Ottoman in the Azerbaijan History Textbooks of the Soviet Period and Post-Soviet Period )

Yazar : Zarife Nezirli    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 185-205


Özet
Araştırmada, Sovyet döneminde yazılan, ardından Sovyetlerin çöküşünden sonra yenilenerek Azerbaycan’da okutulan Tarih ders kitapları irdelenerek, karşılaştırmalı analiz yöntemiyle incelenmiştir. İncelenen dersliklerde dikkat ettiğimiz konu, o dönem yazılan Tarih ders kitaplarındaki, Türkiye ve Osmanlı imgesinin yeri olmaktadır. Çalışmada, Sovyet dönemi Ortaöğretim sınıf ders kitapları, Sovyet sonrası Cumhuriyet dönemi ortaöğretim sınıf ders kitaplarının yanı sıra Yüksekokul ve Üniversitelerde okutulan kitapların da analizi yapılmaktadır. Sovyet döneminde öğretilen Tarih dersliklerinde hem Osmanlı hem de Türkiye algısına zaman zaman yeteri kadar yer verilmektedir. Nesnel tarzda anlatıma yer veren Sovyet derslikleri Türk Tarihinin birtakım kısımlarına daha çok yer vererek dikkatleri o alana toplamaya çalışmıştır. Sovyet döneminde yazılan Tarih dersliklerinde Osmanlı hasta devlet olarak nitelendirilmeye çalışılsa da Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan hemen sonra ders kitaplarındaki değişimin ardından, Osmanlının büyük bir devletçilik kültürüne sahip olduğu ve egemen tarih kuran kardeş halktan geldiği düşüncesi öğretilmeye yeltenilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tarih eğitimi, Türk Tarihi, Azerbaycan Tarihi, SSCB eğitimi,

Abstract
In the study, History textbooks written in the Soviet period and then renewed after the collapse of the Soviet Union were examined and examined by comparative analysis method. We pay attention in classrooms studied the subject, history textbooks written in that period, Ottoman Turkey and is the location of the image. In this study, secondary school classroom textbooks in the Soviet period, secondary school classroom textbooks in the post-Soviet Republic period, as well as the books taught in colleges and universities are analyzed. During the Soviet era in the history taught in classrooms as well as Ottoman Turkey from time to time, it is given enough space perception. In addition to the information; visuals, maps and primary sources do not hesitate to use the education system of the period, the desired effect on the students to do more than necessary. Although it was tried to characterize the Ottoman state as a sick state in the history classrooms written in the Soviet period, after the change in the textbooks immediately after gaining the independence of Azerbaijan, it was attempted to teach that the Ottomans had a great statist culture and came from the brotherly people who established a sovereign history.

Keywords
History education, Turkish History, History of Azerbaijan, USSR education,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri