Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bitlis Kalesi Kazısındaki (2004-2008) Tütün Lüle Buluntularından Örnekler
(Tobacco Pipe Samples Examples of Bitlis Castle Excavation (2004-2008) )

Yazar : Aliye Yılmaz    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 123-141


Özet
Bitlis Kalesi, Bitlis ili merkezinde yer alan üçgene benzer plana sahip bir savunma yapısıdır. Kalenin yapım tarihi net olmamakla birlikte Büyük İskender’in komutanlarından Badlis tarafından yapıldığı bilinmektedir. Bitlis kalesi Kazıları 2004 yılında Prof. Dr. Kadir Pektaş tarafından başlatılmış olup kazıda çıkarılan eserler Bitlis Etnografya Müzesi’ne teslim edilmiştir. 2004-2008 tarihleri arasında kazı çalışmaları sırasında 924 adet lüle çıkarılmıştır. Bitlis Kalesi Kazısı lüleleri tüteklikli, tüteklikli-kaidesiz ve tüteklikli-kaideli lüleler olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktadır. Lülenin çarkta şekillenme ihtimali olması dışında diğer örnekler kalıpta hazırlanmıştır. Lülelerin hamur rengi gri, krem, açık krem, beyaz ve koyu kremit rengidir. Lüle hamurlarında katkı olarak ince kum, taş ve kalker kullanılmıştır. Lülelerin tarihlerinin belirlenmesi konusunda mühür veya usta ismi yer almaması nedeniyle yaklaşık olarak 17. yy. sonu ile 20. yy. ilk çeyreğine tarihlenmektedir. Bu çalışmada Bitlis kalesi kazısında ele geçen lüle örneklerinden bir kısmı incelenerek Anadolu ve Anadolu dışındaki kazılarda çıkarılan benzer örnekleriyle birlikte değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Bitlis Kalesi, kazı, tütün, lüle.

Abstract
Bitlis Castle is a defensive structure with a triangular design located in the center of Bitlis. Even though the construction date of the castle is not clear, it is known that it was built by Badlis, one of the commanders of Alexander the Great. Excavations of Bitlis castle were initiated by Prof. Dr. Kadir PEKTAS in 2004 and the artifacts excavated were delivered to the Bitlis Ethnography Museum. There were 924 smoking pipes removed during the excavations between 2004 and 2008. The Bitlis Castle Excavation smoking pipes are divided into three main groups; tubed, baseless-tubed and tubed with a base. Except for one smoking pipe possibly shaped with a wheel, the other samples were prepared in a mold. The color of the pipe dough is gray, cream, light cream, white and dark brick colored. Fine sand, stone and limestone were used as additives in the pipe doughs. As a result of the lack of signature or craftsman name on determining the dates of the smoking pipes, they are dated to the end of the 17th century and the first quarter of the 20th century. In this study, some of the smoking pipes found in the Bitlis castle excavation were examined and evaluated with similar samples obtained from the excavations in Anatolia and outside Anatolia.

Keywords
Ottoman, Bitlis Castle, excavation, tobacco, tobacco pipe.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri