Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Deney Tasarımının Ürün ve Süreçlerin Geliştirilmesinde Önemi: Otomobil Endüstrisindeki Bir Fabrikada Uygulaması
(Importance of Experimental Design in the Development of Products and Processes: Application in a Factory in the Automobile Industry )

Yazar : Ayşenur Erdil    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 527-557


Özet
İşletme bünyesinde ürün/hizmet ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi rekabet dünyasında ayakta kalabilmek için önemli faaliyet ve unsurlardandır. Üretilen ürün/hizmetin kalite düzeyi geliştikçe işletmenin karlılığı artış gösterir. Üretim sistemlerinde ürün ve süreçlerin geliştirilip, iyileştirilmesi için Deney Tasarım yöntemini kullanmak ve üretimdeki uygulama alanlarını genişletmek kaliteyi arttırmaktadır. Böylece müşteri memnuniyeti sağlanmakta ve işletmenin karlılığı artmaktadır. Araştırma kapsamında, deney tasarım yöntemi hakkında temel kavramlara ve literatürde yapılmış çalışmalara değinilmiştir. 23’ lük tam faktöriyel bir deneysel tasarım çalışması, otomobil endüstrisinde faaliyet gösteren bir fabrikada yapılmıştır. Bu fabrikanın üretim süreci; pres, kaynak, talaşlı imalat ve montaj bölümlerinden oluşmaktadır. Yapılan araştırma-uygulama kaynak atölyesinde punta kaynak robotu üzerinde gerçekleşmiştir. Yapılan çalışma bu bölümlerden kaynak atölyesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, kaynak robotunun çenelerinde bulunan bakır uçların aşınımını deneysel tasarım çalışması ile incelemek ve yapılan analiz-değerlendirme sonucunda minimuma indirmektir. Analiz ve değerlendirmeler Minitab paket programında yapılmıştır. Yapılan deneysel tasarım çalışmasında bakır uçların aşınmasını etkileyen temel faktörler belirlenmiştir. Bu faktörler Kuvvet, Zaman ve Akımdır. Gerçekleşen analizlere bağlı olarak üretimi olumsuz etkileyen hangi faktör olduğu belirtilmiştir. İncelemeler ve hesaplamalar sonucu elde edilen regresyon denklemlerinin de anlamlılıkları İstatistiksel olarak analiz edilip, değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Analiz, deney tasarımı, faktör, otomobil endüstrisi.

Abstract
Improvement of product/service and production processes within the enterprise is one of the important activities and elements to survive in the rivalry world. As the quality level of the product/service is improved, the profitability of the enterprise increases. Using the Design of Experimental methods to develop and improve the products and processes of manufacturing in production systems and to expand the application-implementation areas in production, increase the level of product quality. Thus, customer satisfaction is ensured and the profitability of the enterprise increases. Within the scope of the research, basic concepts about the design of experimental methods and studies-research in literature are presented-mentioned.

Keywords
Analysis, experimental sesign, factor, automobile industry.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri